Новини

Роботодавець наполягає на суміщенні посад: як зробити правильно?

27.11.2020 / 09:40

ГУ Держпраці у Рівненській області відповіло на такі запитання: чи має право роботодавець у посадовій інструкції водія, яку підписав як основну за трудовим договором, вносити в односторонньому порядку зміни та прописувати виконання роботи за іншою професією? Чи має право роботодавець, який встановив суміщення за своєю ініціативою, звільнити, або перевести на іншу роботу працівника, якщо той подав заяву про припинення виконання роботи за суміщенням?

Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівника, професія «Водій автотранспортних засобів» значиться за номером 8322. До завдань та обов’язків працівника, який працює водієм автотранспортних засобів, зокрема категорії «В», відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівника належить: керування автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії «B», за різних дорожніх умов; виконання вимог правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу; забезпечення належного технічного стану автотранспортного засобу; буксирування автопричіпу дозволеною максимальною масою до 750 кг; перевірка технічного стану автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу; забезпечення справності обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища; виконання роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу; подання автотранспортного засобу під навантаження та розвантаження або до місця посадки та висадки пасажирів; контроль правильності завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів в легкових автомобілях; усунення технічних несправностей, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів; виконання регулювальних робіт; заправка автомобільних транспортних засобів паливом та іншими експлуатаційними матеріалами; оформлення дорожньої документації; надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Варто зазначити, що до обов’язків водія автотранспортних засобів, які перелічені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівника, не включені обов’язки слюсаря з експлуатації та ремонту газового обладнання. Адже зазначені обов’язки віднесені до кваліфікаційних вимог за іншою професією.

Розширення трудових обов’язків працівника можливе або за згоди працівника, або в порядку, встановленому частиною третьою ст. 32 КЗпП, за наявності підстав.

Відповідно до частини третьої ст.32 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо — працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Посадові інструкції після їхнього затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками доводяться до працівників під підпис.

До посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згоди працівника. Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці.

Таким чином, роботодавець не може в односторонньому порядку прийняти рішення про внесення змін та доповнень до посадової інструкції працівника.

Статтею 31 КЗпП визначено, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Проте законодавець передбачив випадки розширення кола обов’язків працівника, що виходять за межі посадової інструкції. Зокрема, одним із видів збільшення кількості обов’язків є суміщення посад (професій).

Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією, посадою (у межах робочого часу за основною роботою). Суміщення професій (посад) передбачає, що суміщувана посада (робоче місце за відповідною професією) є у штатному розкладі, але не заповнена, залишається вакантною.

Суміщення професій (посад) згідно з частиною третьою ст. 32 КЗпП є зміною істотних умов праці.

Для встановлення суміщення професій або посад роботодавцеві необхідно попередити про таке навантаження не пізніше аніж за два місяці. Попередження про зміну істотних умов праці є персональним та оформлюється у письмовій формі. Згода працівника у такому разі є обов’язковою. Якщо працівник не погоджується продовжувати трудові відносини на нових умовах, то він звільняється на підставі п. 6 частини першої ст. 36 КЗпП.

Доцільно проінформувати, що до основних реквізитів наказу про суміщення професій віднесено назву професії, за якою відбуватимуться сумісництво, доплата, умови виконання робіт, підстава суміщення та термін виконання обов’язків, у разі необхідності.

Доплата провадиться винятково за наказом, оскільки виконання роботи за суміщенням посад не відображається в табелі обліку робочого часу та встановлюється відповідно до вимог ст. 105 КЗпП на умовах, передбачених колективним договором. У колективному договорі та наказі про суміщення має бути чітко зазначено, від якої саме посади встановлюється доплата. Адже розмір доплати за суміщення затверджено тільки працівникам бюджетної сфери на підставі п. 3 постанови № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», доплату за суміщення проводять в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою.

Якщо суміщення встановлювалося на певний строк, виконання додаткової роботи в порядку суміщення припиняється без видання окремого наказу. Тобто якщо в наказі про встановлення суміщення зазначений строк, на який працівнику доручалася додаткова робота, але він минув, працівник повертається до виконання лише своєї основної роботи.

Якщо строк не було встановлено, то працівник має право припинити суміщення з власної ініціативи, надавши роботодавцю відповідну заяву, на підставі якої видається наказ.

Суміщення посад також може бути скасовано за ініціативи роботодавця. У такому разі згідно зі ст. 32 КЗпП працівника необхідно попередити про зміну істотних умов праці — скасування суміщення посад — за два місяці, про що має бути видано наказ з основної діяльності.