Новини

Судова практика: переукладення трудового контракту чи продовження строку його чинності кілька разів не передбачає набуття ним характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк

01.12.2020 / 08:45

Верховний Суд визнає, що підставами припинення трудового договору є закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не поставила вимогу про їх припинення (п. 2 частини першої ст. 36 КЗпП).

При цьому чинним трудовим законодавством України не передбачено обов’язку власника повідомляти працівника про закінчення дії строкового трудового контракту.

Закінчення строку трудового договору (контракту) припиняє трудові відносини тоді, коли вимогу про звільнення заявила одна з сторін трудового договору — працівник чи власник або уповноважений ним орган. При такому волевиявленні однієї зі сторін друга сторона не може перешкодити припиненню трудових відносин.

Тому Суд погодився з висновками апеляційного суду про те, що переукладання строкового трудового договору (контракту) чи продовження строку його чинності у випадках, що підпадають під частину другу ст. 23 КЗпП, не передбачає набуття трудовим договором характеру безстрокового, укладеного на невизначений строк.

/постанова ВС від 04.12.2019 р. у справі № 297/1656/17/