Новини

Судова практика: оскільки штраф за неподання звіту про контрольовані операції після спливу 30 календарних днів установлено лише з 01.01.2017 р., то особа не може нести відповідальність за таке діяння, вчинене у попередні роки

08.12.2020 / 13:00

Правовий висновок за результатами розгляду зазначеної адміністративної справи полягає в такому.

На момент неподання звітності за період 2015 року ПКУ не передбачав штрафної санкції за неподання звітності після спливу 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати штрафу. Відповідальність платників податків у вигляді штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) після спливу 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), установлена для таких платників з 01.01.2017 р.

На думку Суду, правомірність або неправомірність поведінки особи, зокрема дотримання нею норм податкового законодавства, необхідно визначати із застосуванням законодавства, яке діяло на момент вчинення відповідних дій або бездіяльності такої особи. Заходи відповідальності, які підлягають застосуванню за вчинення платниками податків порушення, мають визначатися згідно з нормативно-правовими актами, чинними на час виникнення відповідних правовідносин.

За таких обставин  позивач не може нести відповідальність за таке діяння, вчинене у 2015, 2016 роках, оскільки на той час таке діяння не визнавалося законом як правопорушення.

/постанова ВС від  03.09.2020 р. у справі № 809/818/17/

______________
За матеріалами
Огляду судової практики у сфері трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування