Новини

Судова практика: платник ПДВ усупереч ПКУ не надіслав як декларацію з ПДВ в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, так і доповнення в електронній формі

09.12.2020 / 08:45

Верховний Суд урахував, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів: а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.3 ст. 49 ПКУ).

Натомість податкова звітність з ПДВ подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (п. 49.4 ст. 49 ПКУ).

Сукупність наведених норм у взаємо­зв’язку дає підстави для висновку, що чинне на час виникнення спірних правовідносин законодавство зобов’язувало відповідних платників свій обов’язок щодо визначення об’єкта оподаткування ПДВ реалізовувати шляхом подання декларації з ПДВ саме в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Єдиний виняток з цього правила закріплено в абзаці третьому п. 49.4 ст. 49 ПКУ (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин), яким було передбачено, що у разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений наведеними підпунктами «а» і «б». Інших винятків з правила, встановленого п. 49.4 ст. 49 ПКУ, законодавець не передбачив.

З огляду на встановлену судами першої та апеляційної інстанцій обставину наявності укладеного договору про визнання електронних документів із позивачем (платником податків) суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку про недотримання позивачем вимог щодо подання звітності з ПДВ в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електрон­ного цифрового підпису. Вказане свідчить про обґрунтованість висновків судів щодо відповідності оскаржуваного рішення контролюючого органу про неприйняття звітності положенням частини другої ст. 2 КАСУ.

При цьому Суд звернув увагу на те, що ПКУ дозволяє платнику податків, який вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам КАСУ, зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації. У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, для якого ПКУ встановлено обов’язок подання звітності в електронній формі, подає таке доповнення в електрон­ній формі.

Отже, чинне на час виникнення спірних правовідносин законодавство надавало можливість платникам податків, які вважають, що форма податкової декларації збільшує або зменшує їх податкові зобов’язання, всупереч положенням ПКУ, реалізувати право подання разом з податковою декларацією доповнення.

Водночас зміст встановлених обставин дає підстави вважати, що позивач не скористався таким правом у спосіб, визначений законодавством, а саме не надіслав декларацію з ПДВ засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, разом із доповнен­ням.

/Постанова ВС від 01.10.2020 р. у справі № 826/20164/16/