Новини

Судова практика: належним доказом, що підтверджує настання обставин непереборної сили для звільнення від відповідальності у вигляді пені, є сертифікат ТПП України про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

09.12.2020 / 12:45

Враховуючи контекст проаналізованих правових норм, їх внутрішню логіку, а також їх взаємозв’язок, Верховний Суд наголосив на тому, що імпортні операції резидентів мають бути здійснені з моменту здійснення авансового платежу до закінчення запровадженого Нацбанком строку розрахунків. Перевищення цього строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

Недотримання наведених норм щодо здійснення імпортної операції у межах строків, визначених Нацбанком, становить елемент правопорушення, санкція за яке передбачає стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % суми неодержаної виручки.  

Відтак з першого дня порушення строків, визначених Нацбанком, до моменту завершення обов’язку щодо здійснення імпортних операцій нараховується пеня як засіб, що стимулюватиме якнайшвидше виконання відповідних зобов’язань.

При цьому пеня не нараховується у разі якщо перевищення строків обумовлене виникненням форс-мажорних обставин. В силу відповідних норм перебіг строків зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, що настає за днем закінчення дії таких обставин.

Натомість Суд урахував, що не будь-який висновок Торгово-промислової палати, в якому йдеться про форс-мажорні обставини, має юридичну силу сертифіката про засвідчення форс-мажорних обставин. Належним доказом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору) як підстави звільнення від відповідальності, встановленої Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань у сфері зовнішньоекономічної діяльності є сертифікат Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). Інші документи не можуть вважатися доказами наявності таких обставин.

З урахуванням наведеного позивач безпідставно вважає наявність Юридичного висновку Торгово-промислової палати України документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору) як підстави звільнення від відповідальності у вигляді пені.

/постанова ВС від 01.10.2020 р. у справі № 826/9475/18/