Новини

Судова практика: сертифікат якості не є документом бухгалтерського чи податкового обліку, а є лише документом, що посвідчує якість товару, а не факт проведення господарської операції

18.12.2020 / 12:00

Колегія суддів переконана, що посилання контролюючого органу на недоліки в заповненні товарно-транспортних накладних як на підставу для невизнання реальності господарських операцій суди обґрунтовано відхилили.

Певні недоліки в заповненні первинних документів мають оціночний характер. Крім того, незазначення в товарно-транспортних накладних певної інформації не може свідчити про відсутність самого факту перевезення придбаних позивачем ТМЦ.

До того ж обов’язок щодо перевезення товару був покладений на контрагентів, а відповідно заповнення контрагентами чи перевізниками товарно-транспортних накладних з недоліками не може свідчити про відсутність господарських операцій з поставки товару.

Щодо посилань контролюючого органу на відсутність сертифікатів якості на товар, то суди обґрунтовано не взяли такі до уваги, оскільки сертифікати якості не є документами бухгалтерського чи податкового обліку, а є лише документом, що посвідчує якість товару, а не факт проведення господарської операції. Відсутність таких сертифікатів сама по собі не може свідчити про відсутність господарської операції.

Крім того, судами встановлено, що договорами на поставку товару передбачено, що якість товару повинна відповідати чинним нормам ГОСТ і ТУУ, проте умови договорів не містять вимоги щодо надання сертифікату якості. Крім того, як установлено судами, позивач має власну сертифіковану лабораторію, яка проводить контроль якості вхідної сировини.

/Постанова ВС від 16.10.2020 р. у справі № 810/4304/16/