Новини

Списуються штрафи, пеня та борги: як коригувати фінансовий результат до оподаткування?

22.12.2020 / 10:30

Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму списаних штрафних санкцій і пені відповідно до п. 23 та списаного податкового боргу відповідно до п. 24 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ?

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму доходу у вигляді списаних штрафних санкцій і пені та списаного податкового боргу та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

У зазначеному випадку йдеться про штрафи, пені та борги, списані за Законом України від 04.12.2020 р. № 1072-IX, який набрав чинності з 10.12.2020 р.

Так, у разі погашення у повному обсязі грошовими коштами платниками податків протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом № 1072 суми податкового боргу (без штрафних санкцій, пені, крім несплачених процентів за користування розстроченням/відстроченням), що виник станом на 01.11.2020 р., та за умови сплати поточних податкових зобов’язань у повному обсязі штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими на дату повної сплати такого податкового боргу, підлягають списанню у порядку, визначеному для списання безнадійного податкового боргу, за заявою платника податків.

Разом з тим допускається списання без подання заяви платником податків податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій і пені) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищує 3 060 грн (включно), що обліковувався станом на 01.11.2020 р. та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу. Таке списання здійснюється без застосування положень ст. 101 ПКУ та винятково за даними, що містяться в інформаційно-телекомунікаційних системах ДПС.

Більш докладно про це тут.