Новини

Судова практика: якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду

29.12.2020 / 08:45

Контролюючий орган виявив таке порушення — заниження доходів на суму безнадійної кредиторської заборгованості. Адже якщо на дату балансу раніше визнане зобов`язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. До того ж до інших операційних доходів належать, зокрема: доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності.

На думку Верховного Суду, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що в розумінні ПКУ безнадійна заборгованість, у тому числі кредиторська, трактується, зокрема, як заборгованість за зобов`язаннями, щодо яких минув строк позовної давності.

Позовна давність — це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. За загальним правилом перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю три роки.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку про правомірність невключення ТОВ до складу інших операційних доходів спірних сум за відсутності у підприємства безнадійної заборгованості за зобов`язаннями, щодо яких минув строк позовної давності. Тому суди не погодилися з висновками податкового органу про заниження ТОВ задекларованих доходів з податку на прибуток підприємств.

Колегія суддів вважає, що такі висновки судів попередніх інстанцій є передчасними. До того ж дійшовши висновку про те, що строк позовної давності, зокрема, щодо стягнення кредиторської заборгованості ФОП, ще не закінчився, суди попередніх інстанцій не звернули увагу на висновки контролюючого органу, що ФОП є припиненим, а тому суди попередніх інстанцій повинні були перевірити відповідність суми кредиторської заборгованості критерію її безнадійності з цієї підстави, а не з підстави переривання строку позовної давності.

Також колегія суддів вважає, що не з`ясованим у цій справі залишилося питання, з якого моменту контролюючий орган вважає кредиторську заборгованість безнадійною. Суди не встановили, що це за дата — граничний термін виконання зобов`язань чи дата визнання контролюючим органом заборгованості безнадійною. Як наслідок, не перевіреними залишилися висновки контролюючого органу, що встановлене порушення мало вплив на фінансовий результат до оподаткування саме за перше півріччя 2018 року, в той час як це має суттєве значення для правильного вирішення справи. Відповідно від цього залежить, яка редакція нормативно-правових актів, зокрема ПКУ, регулює спірні правовідносини і підлягає застосуванню.

/Постанова ВС від 02.11.2020 р. у справі № 520/528/19/