Новини

Помилково сплачено ЄСВ: як повернути?

30.12.2020 / 17:40

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 р. № 6 (далі — Порядок № 6).

Відповідно до п. 5 Порядку №6, повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄВ) здійснюється у випадках:

1. надмірної або помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на відповідний небюджетний рахунок «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску»;

2. помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний небюджетний рахунок «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску»;

3. помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок з обліку доходів бюджету;

4. помилкової сплати податкових зобов’язань з податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених ПКУ на небюджетний рахунок «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску».

Повернення сум ЄВ здійснюється на підставі заяви платника про таке повернення (далі — Заява).

У випадках, передбачених пп. 1, 2 та 4 п. 5 Порядку № 6, Заява подається до контролюючого органу, на рахунок якого сплачено суми ЄВ, за формою, встановленою додатком 1 до Порядку №6 (абзац 2 п. 6 Порядку № 6).

Заява яка не відповідає формі, визначеній додатком 1 до Порядку № 6, залишається без задоволення (абзац 3 п. 7 Порядку № 6).

У випадку, передбаченому пп. 3 п. 5 Порядку № 6 (помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок з обліку доходів бюджету), Заява подається до контролюючого органу за місцем обліку помилково сплачених сум ЄВ у довільній формі із зазначенням суми та напряму повернення (абзац 3 п. 6 Порядку № 6).

До Заяви від страхувальників, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, платники додають оригінал або завірену ними копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), що підтверджує сплату коштів на небюджетний рахунок «Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску» (абзац 5 п. 6 Порядку № 6).

Заява подається за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум ЄВ одним із таких способів:

- особисто платником ЄВ чи уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платник може подати заяву в електронній формі, через приватну частину Електронного кабінету.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/login.

До приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету вхід здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

Меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє створити та надіслати довільну кореспонденцію (лист, заяву, запит тощо) до відповідного контролюючого органу.

Протягом одного робочого дня після надсилання електронної Заяви платника буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації Заяви в контролюючому органі, до якого дану Заяву направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації Заяви в контролюючому органі платник може переглянути в вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» Електронного кабінету.