Новини

Очікування бізнесу щодо економічного розвитку: Нацбанк провів опитування підприємств

18.01.2021 / 09:50

Нацбанк провів у IV кварталі 2020 року опитування керівників різних компаній. Оцінка бізнесу щодо економічного зростання та власного розвитку погіршились, а інфляційні та девальваційні очікування на наступні 12 місяців зросли на тлі  посилення карантинних заходів.

Індекс ділових очікувань підприємств становив 99,6 %, погіршившись після поліпшення у ІІІ кварталі, коли переважали оптимістичні настрої (100,8 %).

Зниження індексу відбулося за рахунок погіршення респондентами оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також фінансово-економічного стану власних підприємств.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства очікують, що обсяги виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців й далі скорочуватимуться. Баланс відповідей склав «мінус» 24,4 % проти «мінус» 16,1 % у IІІ кварталі 2020 року.

Інфляційні очікування підприємств посилилися: в IV кварталі очікувана річна інфляція становила 7,9 % порівняно з 7,0 % у попередньому кварталі.

Майже половина опитаних підприємств уважають, що інфляція буде нижчою за 7,5 %. Втім, кожен п’ятий респондент прогнозує інфляцію від 7,5 % до 10,0 %. Посилився вплив послаблення гривні на інфляцію: про це відзначили 71,9% респондентів проти 69,4% у минулому кварталі. 63,6 % респондентів вважають проінфляційним фактором збільшення витрат на виробництво.

Також посилилися девальваційні очікування бізнесу. Середнє значення обмінного курсу, яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 29,68 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 28,99 грн/дол. США). 44,5 % підприємств вважає, що обмінний курс коливатиметься в межах від 29.01 грн/дол. США до 30.00 грн/дол. США.

Очікування підприємств щодо власного бізнесу

Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців дещо знизилися, проте залишаються оптимістичними: баланс відповідей – 1,3 % (у ІІІ кварталі 2020 року – 4,4 %). Найвищі очікування в підприємств добувної промисловості (баланс відповідей – 10.9 %). Також поліпшення фінансово-економічного стану очікують респонденти переробної промисловості та сільського господарства. Натомість негативні очікування мають підприємства будівництва, енерго- та водопостачання, транспорту та зв’язку.

Бізнес очікує збільшення обсягів реалізації своєї продукції, зокрема й на зовнішньому ринку. Оптимістичні настрої переважають в усіх секторах економіки, крім транспорту та зв’язку.

Підприємства, які залучають іноземні інвестиції, прогнозують збільшення їх обсягів: баланс відповідей збільшився до 7.0 % із 5,9 % у ІІІ кварталі. Втім, загальні настрої підприємств щодо інвестиційної активності стали дещо стриманішими: очікування щодо інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар залишаються позитивними (баланс відповідей 3.8 % проти 5,2 % у ІІІ кварталі), натомість підприємства більшості основних видів економічної діяльності прогнозують зменшення інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт у наступні 12 місяців.

П’ятий квартал поспіль бізнес налаштований скорочувати кількість працівників, хоча й дещо повільніше, ніж раніше: загальний баланс відповідей становив «мінус» 9,9 % (у попередньому кварталі – «мінус» 10,8 %). Лише 11,5% підприємств планують наймати нових працівників упродовж наступних 12 місяців. Скорочення персоналу передбачають 21,4% опитаних компаній. Песимістично налаштовані респонденти всіх видів економічної діяльності, крім підприємств енерго- та водопостачання.

Одночасно продовжує зростати кількість компаній, які планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Таких – 62,6 % (проти 55,7 % у попередньому кварталі). Лише 3,7 % компаній готові до зменшення зарплат. 

Частка компаній, що планує залучати кредити в Україні упродовж наступних 12 місяців, майже не змінилася: 41,7 % (у попередньому кварталі – 41,9 %). Переважна більшість позичальників (76,7 %) надає перевагу національній валюті. Водночас подовжує зменшуватися частка компаній, які планують брати кредити за кордоном, – до 6,9 % з 8,0 %. Загалом підприємства відзначили меншу потребу в позикових коштах, а головними перешкодами для залучення нових кредитів назвали високі ставки (58,7 % респондентів) та надмірні вимоги до застави (39,1 %).

Довідково. Квартальне опитування проводилося з 05 листопада 2020 року до 03 грудня 2020 року. В опитуванні взяли участь 693 підприємства із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 18,8 % – компанії переробної промисловості, 15,2 % – сільського господарства, 15,7 % – оптової торгівлі, 13,0 % – транспорту та зв’язку, 6,8 % – добувної промисловості, 5,1 % – роздрібної торгівлі, 4,6 % – сфери електроенергії та водопостачання, 3,2 % – будівництва, 17,7 % – підприємства інших галузей.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців.

Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.