Новини

Зберігання електронних документів: Мін’юст затвердив Порядок приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання

19.01.2021 / 14:00

Державна архівна служба України інформує про затвердження наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2020 р. № 4555/5 «Про затвердження Порядку приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання».

Наказ визначає чіткий механізм унормування процесів приймання-передавання електронних документів, внесених до Національного архівного фонду, на постійне зберігання до центральних та галузевих державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва та Севастополя, архівних відділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, архівних відділів міських рад від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що є джерелами комплектування архівів.