Новини

Судова практика: приписи ПКУ унеможливлюють проведення документальної позапланової невиїзної перевірки без надіслання копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки

28.01.2021 / 09:00

У справі, що розглядається, контролюючим органом виконано обов’язок, покладений на нього п. 79.2 ст. 79 ПКУ, та направлено 25.12.2018 р. Товариству за податковою адресою рекомендованим листом з повідомленням копію наказу про призначення перевірки та повідомлення про дату початку перевірки (з 10.01.2019 р.).

Верховний Суд переконаний, що приписи ПКУ унеможливлюють проведення документальної позапланової невиїзної перевірки без надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

А ось факт отримання позивачем рекомендованого листа лише 18.01.2019 р. не свідчить про недотримання контролюючим органом процедури повідомлення платника податків про призначення документальної позапланової невиїзної перевірки, оскільки контролюючим органом виконано обов’язок щодо направлення платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Щодо наявності підстав для призначення документальної перевірки, то в наказі від 21.12.2018 р. підставою для призначення документальної позапланової перевірки Товариства зазначено підпункти 78.1.1 та 78.1.4 ст. 78 ПКУ. Отже, для проведення позапланової перевірки за цими нормами необхідна сукупність таких умов: отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого ПКУ законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, виявлення контролюючим органом недостовірних даних, що містяться у податкових деклараціях платника податків; направлення контролюючим органом такому платнику письмового запиту із зазначенням виявлених порушень, як у спірному випадку, недостовірності даних у податкових деклараціях; не надання платником податків пояснень та їх документального підтвердження.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що запит, направлений відповідачем на адресу товариства, містить вказівку на фактичні та правові підстави надіслання, а також обставини, встановлені за наслідком вивчення інформаційних систем автоматизованого моніторингу. Запит містить детальний опис інформації, що запитується, та орієнтовний перелік документів, що її підтверджують, період, за який необхідно подати документи. У зазначеному обов’язковому запиті контролюючий орган просив позивача надати інформацію та її документальне підтвердження, вказав перелік документів. Також позивача було попереджено про строки подання зазначених документів та про наслідки їх неподання. Усе це разом свідчить про формування та надіслання запиту відповідно до приписів податкового законодавства.

/постанова ВС від 02.12.2020 р. у справі № 160/2705/19/