Новини

Судова практика: за операцією з експортування (вивезення) товарів за межі митної території України податкові зобов’язання з ПДВ визначаються на дату оформлення вантажної митної декларації контролюючим органом

01.02.2021 / 13:30

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання договору комісії позивач передав комісіонеру соєву олію та соєві боби за актами приймання-передачі товару на реалізацію. Передача товару від позивача до комісіонера у розумінні ст. 1018 ЦКУ та пп. 14.1.202 ст. 14 ПКУ не є продажем товару і право власності на товар від комітента (позивача) у момент передачі товару для його подальшої реалізації комісіонерові не переходить.

Надалі комісіонер уклав зовнішньоекономічні контракти купівлі-продажу товару, переданого позивачем для реалізації, із нерезидентами. В усіх укладених контрактах комісіонер зазначав, що він діє на підставі укладеного між ним та позивачем договору комісії.

На думку судів першої та апеляційної інстанцій, із якою погодилася колегія суддів Верховного Суду, податковий орган (відповідач) помилково пов’язує право на оподаткування господарських операцій за нульовою ставкою ПДВ із моментом переходу права власності на товар під час передачі для здійснення подальшої реалізації, а не такою характерною ознакою як вивезення товарів за межі митної території України.

Судами попередніх інстанцій належним чином досліджено те, що відповідачем не узято до уваги наявність ВМД, що оформлялись під час експорту олії та бобів, які є свідченням здійснення господарських операції з експорту товарів, а не їх реалізації на території України, як хибно вказав у акті перевірки відповідач.

Враховуючи відсутність відміток митного органу про відмову у митному оформлені, у графі «Результат» ВМД митний орган навів такі факти: товар призначався для експорту; особами, відповідальними за фінансове врегулювання, є комісіонер за умовами договору та комітент за умовами договору; товар постачався покупцю на умовах FCA; принципали одержували уже задекларований до перевезення товар.

Суд врахував, що операції із вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються за нульовою ставкою. Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене оформленою митною декларацією. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України.

Отже, за операцією з експортування (вивезення) товарів за межі митної території України податкові зобов’язання з ПДВ визначаються на дату фактичного здійснення такого вивезення, тобто на дату оформлення вантажної митної декларації контролюючим органом.

Відсутність санітарних сертифікатів жодним чином не впливає на визначення ставки оподаткування ПДВ та не може свідчити про порушення податкового законодавства.

/постанова ВС від 01.12.2020 р. у справі № 808/8270/13-а/