Новини

Новостворена ФОП до закінчення місяця, в якому відбулась її державна реєстрація, подала заяву про застосування спрощеної системи оподаткування: на якій системі вона перебуватиме до закінчення місяця?

01.02.2021 / 11:00

На якій системі оподаткування перебуватиме новостворена ФОП, яка до закінчення місяця, в якому відбулась її державна реєстрація, подала заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та обрала ставку ЄП, установлену для першої або другої груп?

Новостворена ФОП є платником єдиного податку з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація. За період від дати державної реєстрації до дати переходу на спрощену систему оподаткування ФОП перебуває на загальній системі оподаткування та подає річну податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року і самостійно сплачує суму податкового зобов’язання, зазначену у податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, визначеного для подання податкової декларації.

Докладніше про це тут.