Новини

Табелювання сумісників: роз’яснення від Держпраці

08.02.2021 / 15:20

ГУ Держпраці у Вінницкий області звернуло увагу, що сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. № 43.

Працювати на умовах сумісництва працівник може на тому самому самому підприємстві, що є його основним місцем роботи, — це внутрішнє сумісництво; або на іншому підприємстві, яке не є його основним місцем роботи, — це зовнішнє сумісництво.

Статтею 50 КЗпП визначено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті.

Стаття 1021 КЗпП визначає, що працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Підставою для нарахування заробітної плати працівникам є табель обліку робочого часу (далі — табель). Типову форму табеля затверджено наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489. У табелі має бути відображено фактичне використання робочого часу. Облік використання робочого часу здійснюється за кожний робочий день (зміну). Кількість відпрацьованого часу слід заповнювати у годинах. Умовні позначення видів неявок працівників робляться лише на підставі офіційних документів.