Новини

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній: форма офіційно затверджена

11.02.2021 / 11:40

Мін'юст нарешті зареєстрував наказ Мінфіну від 14.12.2020 р. №764 (зареєстровано 04.02.2021 р. за №155/35777), яким затверджено:

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 10.02.2021 р. не опублікований.

Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній (Country-by-Country reporting) є складовою частиною трирівневої структури документації для міжнародних груп компаній, яка включає в себе документацію з трансфертного ціноутворення (Local file), глобальну документацію (Master file) та звіт у розрізі країн (Country-by-Country reporting) в межах імплементації положень 13 кроку Плану дій BEPS.

Обов’язковою умовою для подання Звіту у розрізі країн є перевищення сукупного консолідованого доходу МГК, в яку входить платник податків, за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи (а у разі відсутності інформації – відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку), еквіваленту 750 мільйонів євро.

При цьому, повинна бути одна із таких обставин (пп. 39.4.10 п. 39.4 ст. 39):

  • платник податків є материнською компанією МГК;
  • материнська компанія МГК уповноважує платника податків – резидента України на подання даного звіту;
  • відповідно до вимог законодавства місцезнаходження материнської компанії МГК подання звіту від такої МГК не вимагається;
  • між Україною та відповідною іноземною юрисдикцією розташування материнської компанії МГК або іншого учасника цієї групи, уповноваженого материнською компанією такої групи на подання звіту у розрізі країн, підписаний міжнародний договір, що передбачає можливість здійснення обміну податковою інформацією, але не набув чинності порядок обміну звітами у розрізі країн або наявні факти систематичного невиконання такого порядку. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднює перелік таких іноземних юрисдикцій на своєму офіційному веб-порталі не пізніше ніж за 60 календарних днів до граничного строку подання звіту про КО за відповідний звітний рік.

Платник податків – резидент України, який належить до МГК, у вказаних вище випадках зобов'язаний подати до ДПС звіт у розрізі країн в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Звіти у розрізі країн будуть об’єктом автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією.

Так, Звіт у розрізі країн складається за фінансовий рік, встановлений материнською компанією МГК (може не збігатися з календарним/звітним роком), та подається протягом 12 місяців після закінчення такого фінансового року або у разі відсутності відомостей про встановлений материнською компанією МГК фінансовий рік – протягом 12 місяців після закінчення календарного року.

При цьому, ПКУ передбачає що інформація звіту у розрізі країн, який отримано ДПС від платника податків та/або в рамках міжнародного обміну, використовується виключно для цілей оцінки ризиків трансфертного ціноутворення під час проведення моніторингу КО та не може бути самостійною підставою для проведення коригування обсягу оподатковуваного прибутку платника податків.

З урахуванням п. 53 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ перше подання Звіту у розрізі країн має відбутися щодо фінансового року, який закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними звітами.