Новини

Судова практика: збільшення суми грошового зобов’язання можливе лише за результатами його адміністративного оскарження, а не за результатами самостійного перегляду податковим органом результатів перевірки

15.02.2021 / 13:00

Верховний Суд виходить з того, що додатки до акта перевірки є його невід’ємною складовою частиною і оформляються, підписуються і долучаються до акта перевірки одночасно з його оформленням.

При цьому нормами законодавства, яке регулює порядок проведення податкових перевірок, не передбачено права і повноважень податкових органів самостійно вносити будь-які зміни чи доповнення до акта перевірки після його оформлення та реєстрації, в тому числі складати додатки до нього.

У свою чергу якщо нарахована сума грошового зобов’язання або податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане податкове повідомлення-рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму збільшення грошового зобов’язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається.

Отже, збільшення суми грошового зобов’язання можливе лише за результатами його адміністративного оскарження, а не за результатами самостійного перегляду податковим органом результатів перевірки. Податкове повідомлення-рішення приймається на підставі саме акта перевірки, а додаток до акта не може бути самостійною підставою для збільшення платнику податків суми грошового зобов’язання.

Суд не погодився із доводом податкового органу, що податкове повідомлення-рішення не може бути визнаним протиправним лише через допущення помилки при обчисленні грошового зобов’язання. Адже у п. 54.5 ст. 54 ПКУ прямо йдеться про неможливість покладення на платника податку відповідальності за недостовірність і неповноту нарахування податковим органом суми податкового зобов’язання.

Враховуючи викладене, Суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення прийняте на підставі документа, який суперечить вимогам ПКУ, та фактично податковим органом здійснено донарахування грошового зобов’язання позивачу за відсутності законних підстав для цього, а також не у спосіб, визначений чинним законодавством України.

/Постанова ВС від 21.12.2020 р. у справі № 2а/0370/3575/11/