Новини

Судова практика: визначення контролюючим органом штрафу за порушення граничних термінів сплати податкового зобов`язання, яке є конкурсною заборгованістю, а не поточною, є протиправним

22.02.2021 / 09:00

Верховний Суд переконаний, що встановлена  правовими нормами заборона щодо застосування штрафних (фінансових) санкцій стосується грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), на які поширюється мораторій (термін виконання яких настав до дня введення мораторію, який збігається з днем порушення судом справи про банкрутство боржника). Підтвердженням цього є законодавче визначення поняття мораторію, яке включає в себе: зупинення виконання боржником, стосовно якого порушено справу про банкрутство зобов`язань, термін виконання яких настав до дня введення мораторію; припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань. До таких заходів належать неустойка (штраф, пеня), інші штрафні (фінансові) санкції, щодо нарахування (застосування) яких і встановлено заборону.

Наведене тлумачення норм, якими встановлено правий режим мораторію на задоволення вимог кредиторів, відповідає суті мораторію: він вводиться господарським судом одночасно із порушенням справи про банкрутство, а відтак стосується тих вимог, які мали місце на дату прийняття відповідного рішення судом.

Боржник, стосовно якого порушено провадження про визнання банкрутом і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, звільняється від відповідальності лише за невиконання зобов`язань, щодо яких запроваджено мораторій. За поточними зобов`язаннями боржник відповідає на загальних підставах до прийняття господарським судом постанови про визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У поточній справі підставою для нарахування позивачу штрафних санкцій спірним податковим повідомленням-рішенням стала несвоєчасна сплата позивачем суми узгодженого податкового зобов`язання з ПДВ за податковою декларацією від 20.04.2012 р. У свою чергу порушення провадження у справі про банкрутство та введення мораторію на задоволення вимог кредиторів відбулося на кілька місяців пізніше.

Суд звернув увагу, що штрафні санкції за своєю правовою природою не є самостійним зобов`язанням, а є додатковими заходами, які забезпечують належне виконання основного зобов`язання і є похідними від нього. А відтак за встановлених обставин щодо визначення контролюючим органом позивачу штрафу податковим повідомленням-рішенням від 04.08.2015 р. за порушення граничних термінів сплати податкового зобов`язання, яке є конкурсною заборгованістю, а не поточною, висновок про протиправність такого податкового повідомлення-рішення Верховний Суд визнав правильним.

/Постанова ВС від 05.01.2021 р. у справі № 804/15696/15/