Новини

Судова практика: встановлення причин пропущення строку на реєстрацію податкових накладних та невчинення платником усіх залежних від нього дій з метою своєчасної реєстрації таких документів є обов’язковою умовою для визнання такої дії/бездіяльності правопорушенням і застосування заходів відповідальності

23.02.2021 / 13:45

Верховний Суд вказав, що для з’ясування питання про наявність/відсутність підстав для застосування до платника ПДВ відповідальності за затримку реєстрації податкових накладних необхідно встановити причини, що зумовили допущення такого пропуску, та перевірити, чи виконав платник податку усі залежні від нього дії з метою належного виконання податкового обов’язку щодо своєчасної реєстрації таких документів.

Виходячи зі змісту п. 109.1 ст. 109 ПКУ саме протиправність дії/бездіяльності є обов’язковою умовою для визнання такої дії/бездіяльності правопорушенням.

Допущення платником ПДВ податкового правопорушення щодо недотримання граничного строку реєстрації податкових накладних має наслідком застосування відповідальності у вигляді штрафу, розмір якого залежить від кількості пропущених днів реєстрації.

/Постанова Верховного Суду від 31.01.2020 р. у справі № 821/819/17/