Новини

Судова практика: ВС про встановлення наявності поважних причин пропуску загального строку для реалізації особою права на звільнення від оподаткування митними платежами товарів, які ввозяться у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну

06.03.2021 / 10:30

Наявність поважних причин, за яких особа не змогла своєчасно реалізувати надане законодавством право, має бути підтверджена документально. За загальним правилом поважними є об’єктивні причини пропуску відповідного загального строку та такі, що можуть бути поза розумним сумнівом визнані як поважні з боку суб’єкта правозастосування.

/Постанова ВС від 17.07.2020 р. у справі № 1.380.2019.001662/