Новини

Судова практика: ВС про зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів

06.03.2021 / 11:15

Господарські операції з передачі товарів від комітента до комісіонера та від комісіонера до покупця такого комісійного товару є контрольованими для комітента, який був зобов’язаний подати звіт про такі операції.

/Постанова ВС від 17.05.2020 р. у справі у справі № 815/6134/16