Новини

Підсумки діяльності Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС у 2020 році

15.03.2021 / 17:38

Лариса ЯЩУК, директор Департамента кадрового забезпечення та розвитку персоналу ДПС

У 2020 році Державна податкова служба України ставила перед собою мету щодо визначення нових підходів до організації управління персоналом в органах ДПС, покращення кадрового менеджменту та підвищення кваліфікації державних службовців, адже проведення чесної та прозорої кадрової політики сприяє перетворенню ДПС на сервісну службу європейського рівня. Удосконалення моделі управління людськими ресурсами в ДПС полягає у забезпеченні Служби висококваліфікованими фахівцями, максимальній реалізації професійної компетентності і досвіду працівників, використанні мотиваційних заходів та оцінки ефективності персоналу.

Роль Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу Державної податкової служби України (далі — Департамент) полягає в утворенні команди професіоналів, які об’єднані спільним ціннісним ставленням до людського потенціалу, його розвитку, кар’єрного зростання та доброчесності, впровадження єдиних підходів у процеси кадрового адміністрування у рамках функціонування ДПС як єдиної юридичної особи, створення однотипних технологічних схем роботи за напрямами для територіальних підрозділів.

Укомплектування штатної чисельності посад державної служби органів ДПС є одним із пріоритетних завдань Департаменту. Станом на 01.01.2020 р. за штатної чисельності органів ДПС 24 864 осіб (у тому числі центрального апарату — 1 246 осіб; територіальних органів — 23 618 осіб) фактична чисельність становила 22 934 осіб (у тому числі центрального апарату — 890 осіб та територіальних органів — 22 044 осіб).

Необхідно зазначити, що у 2020 році Державною податковою службою України здійснювалися заходи щодо утворення ДПС як єдиної юридичної особи, що складається з центрального апарату та 31 територіального органу, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб).

Департаментом забезпечено виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 893 «Деякі питання територіальних органів Державної служби» у частині здійснення заходів щодо заповнення 30 % вакансій територіальних органів ДПС, утворених як відокремлені структурні підрозділи. Станом на 01.01.2021 р. до територіальних органів, утворених як 31 відокремлений підрозділ ДПС, переведено 10 625 осіб, що становить 45 % від фактичної чисельності працівників територіальних органів ДПС.

З 01.01.2021 р. територіальні органи ДПС, утворені як її відокремлені підрозділи, розпочали здійснення повноважень та функцій територіальних органів ДПС, що ліквідуються як юридичні особи.

Таким чином, завдяки злагодженій, цілеспрямованій роботі працівників Департаменту щодо призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» станом на 01.01.2021 р. за штатної чисельності органів ДПС 24 846 осіб (у тому числі центрального апарату ДПС — 1 400 осіб; територіальних органів — 23 446 осіб) фактична чисельність Державної податкової служби України становила 11 669 осіб або 47 % від штатної чисельності осіб (у тому числі центрального апарату — 1 044 особи та територіальних органів — 10 625 осіб).

На сьогодні підрозділами кадрового забезпечення та розвитку персоналу здійснюється комплекс заходів щодо переведення решти працівників до ДПС, утвореної як єдина юридична особа.

Протягом 2020 року Департаментом організовано роботу щодо забезпечення проведення 32 доборів на зайняття 283 вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В», призначення на які здійснюється Головою ДПС, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 р. № 290 «Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Середня кількість кандидатів на одну вакантну посаду апарату ДПС категорії «Б» становить 7, категорії «В» — 10, у територіальних органах — 3.

Необхідно зазначити, що у травні 2020 року вперше за історію існування ДПС провела опитування працівників, щоб більше дізнатись про їх залученість та рівень задоволеності умовами державної служби, у якому брало участь 13 959 осіб.

З метою реалізації Програми управління людськими ресурсами Державної податкової служби України на 2020 — 2023 роки, затвердженої наказом ДПС від 22.06.2020 р. № 293, у Державній податковій службі за участю міжнародних експертів Програми з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) розроблено План заходів щодо реалізації Програми управління людськими ресурсами Державної податкової служби України на 2020 — 2023 роки (далі — План заходів).

Планом заходів визначено основні пріоритетні завдання та першочергові дії, на реалізацію яких має бути спрямована кадрова політика ДПС, зокрема щодо розвитку та мотивації персоналу, перегляду підходів до системи добору кваліфікованих кадрів, проведення оцінювання результатів діяльності працівників органів ДПС, а також їх стимулювання, заохочення до доброчесного та ініціативного виконання обов’язків, які ґрунтуються на кращих світових практиках.

Деталі HR-стратегії тут.

З метою вирішення усіх проблемних питань та складностей новоприйнятих працівників у ДПС, покращення їх періоду адаптації Державною податковою службою України спільно із Київською школою економіки, за підтримки уряду Німеччини та GIZ Ukraine та у співпраці  з EU4PFM розроблено Зручнобук — зручний посібник, який зможе надати відповіді на більшість запитань нового працівника та буде для нього корисним і зручним навігатором у ДПС. Подивитись Зручнобук можна тут.

Також необхідно зазначити, що Департаментом вживаються заходи щодо створення сприятливих умов для творчої діяльності кожного працівника, забезпечення можливості його особистісного розвитку, кар’єрного зростання, мотивації до професійної діяльності.

Так, за 2020 рік Департаментом організовано роботу щодо підвищення рівня професійної компетенції 2018 працівників за державним замовленням, у тому числі апарату ДПС — 48 осіб та територіальних органів — 1970 осіб.

Крім того, протягом 2020 року працівники апарату ДПС проходили онлайн-навчання на освітніх е-платформах, зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий Університет Майдану, Soursera, University of tse People, Khan Academy, Освітній хаб міста Києва, за результатами якого працівниками було передано до Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу 1775 сертифікатів для нарахування кредитів ЄКТС.

З метою проведення стажування та практики молоді у ДПС розроблено Департаментом та затверджено Міністерством фінансів України Порядок проведення стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби в апараті Державної податкової служби України.

Також з метою налагодження співпраці із закладами вищої освіти забезпечено підписання 7 меморандумів про співпрацю Державною податковою службою України з Західноукраїнським національним економічним університетом; Київським національним торговельно-економічним університетом; Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого; Київським національним університетом імені Тараса Шевченка; Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана; Національним авіаційним університетом та Університетом державної фіскальної служби України.

З метою підвищення значимості професії податківця Головою ДПС було ініційовано поновлення відзначення професійного свята. Указом Президента України встановлено 2 липня День податківця України.

Затверджено положення про відомчі заохочувальні відзнаки ДПС.

Також приємно зазначити, що за бездоганну та ефективну державну службу у 2020 році державних службовців органів ДПС нагороджено:

У кінці 2020 року у Державній податковій службі провели оцінювання працівників центрального апарату та територіальних органів. Отримана оцінка є своєрідним індикатором виконання працівником визначених завдань, його потреб у професійному навчанні та можливості кар’єрного зростання. При цьому завдання і ключові показники державних службовців органів ДПС на 2020 рік визначались як внесок кожного працівника у досягнення стратегічних цілей ДПС.

За результатами проведеного аналізу наданих висновків оцінювання працівників апарату ДПС Службі є чим пишатися. Адже за результатами службової діяльності у 2020 році отримали оцінку «відмінно» 78 % працівників апарату ДПС (з них 47 % — категорія «Б» та 53 % — категорія «В»), а також оцінку «позитивно» — 22 % працівників апарату ДПС (з них 16 % — категорія «Б» та 84 % — категорія «В»).

За результатами оцінювання працівників територіальних органів ДПС «відмінно» отримали 16 % працівників (з них 47 % — категорія «Б» та 53 % — категорія «В»), а «позитивно» — 84 % (з них 27 % — категорія «Б» та 73 % — категорія «В»). З 24 керівників територіальних органів, які підлягали оцінюванню, 16 (70 %) отримали оцінку «відмінно», 8 (30 %) — «позитивно». Негативні оцінки відсутні.

Нагородження працівників органів ДПС такими вагомими відзнаками, а також відсутність негативних оцінок під час оцінювання за результатами діяльності є свідченням ефективної кадрової політики, якісного планування та розподілу визначених завдань відповідно до функцій та обов’язків працівників.

У 2021 році Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу Державної податкової служби України буде активно продовжувати роботу, яку розпочато у 2021 році, зокрема втілювати План заходів для реалізації HR-стратегії на 2020 — 2023 роки.