Новини

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: новітня практика Верховного Суду

31.03.2021 / 11:00

26 березня 2021 року судова палата для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС та Національна школа суддів України спільно провели круглий стіл «Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: новітня практика Верховного Суду».

Судді Великої Палати Верховного Суду, касаційних судів у складі ВС, місцевих та апеляційних господарських судів, представники Міністерства юстиції України та Нотаріальної палати України, адвокати Ради адвокатів України, науковці та експерти обговорили актуальні питання щодо вирішення спорів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юрисдикційність, способи захисту порушеного права у таких спорах, особливості застосування Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» тощо.

У вітальній промові заступник Голови Верховного Суду, голова КГС ВС Богдан Львов наголосив, що захід спрямований на визначення нагальних проблем, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, пошук практичних шляхів їх вирішення та формування вектора подальшого розвитку цієї сфери. «Метою нашої зустрічі є отримання зворотного зв’язку та взаємодія суддів, які спеціалізуються на праві власності, з представниками профільного міністерства, органів нотаріату та споживачами реєстраційних послуг – усіма, хто професійно опікується питаннями реєстрації прав власності та на кого впливають реєстраційні дії». Богдан Львов висловив сподівання, що спільно напрацьовані результати круглого столу будуть використані у професійній діяльності і сприятимуть покращенню економічної ситуації в країні.

У свою чергу модератор круглого столу – суддя-секретар судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС Тетяна Дроботова наголосила, що державна реєстрація прав на нерухоме майно є важливим чинником гарантування і захисту прав власників, забезпечує офіційне визнання і юридичне закріплення державою прав фізичних і юридичних осіб на нерухоме майно. Прийняття Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 1 липня 2004 року ознаменувало новий етап у сфері регулювання відносин щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Водночас наявні законодавчі прогалини стали підставою неоднаковості правозастосування. У зв'язку із цим КГС ВС ініціював проведення зазначеного круглого столу з метою залучення широкої аудиторії до обговорення та конструктивного діалогу.

Основну робочу частину круглого столу розпочав суддя-спікер КГС ВС Юрій Чумак доповіддю «Загальні питання та особливості застосування Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у якій висвітлив актуальну практику Верховного Суду щодо процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, особливості внесення записів про державну реєстрацію, а також реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що виникли до 1 січня 2013 року, тобто історичний аспект виникнення інституту «державна реєстрація речових прав» тощо. Спікер зазначив, що сьогодні суди дійшли висновку, що державна реєстрація не є способом набуття права власності, а лише підтверджує факт набуття речових прав на нерухоме майно. Тому варто завжди дивитися глибше, оскільки право власності не виникає лише від однієї дії реєстратора. Юрій Чумак також розповів про нюанси скасування реєстрації як належного способу захисту порушеного права та про відповідні правові позиції.

Детальніше ознайомитися з презентацією можна тут.

Доповідь члена-кореспондента НАПрН України, судді КГС ВС Віталія Уркевича стосувалася юрисдикційних спорів, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Він окреслив критерії юрисдикційності спору (суб’єктний склад правовідносин; предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин; вказівка в законі на вид судочинства, в якому розглядається визначена категорія справ), та нагадав, що їх вирішує Велика Палата Верховного Суду. Крім того, спікер на конкретних кейсах продемонстрував розмежування категорії спорів, що підлягають вирішенню в порядку цивільного, господарського або адміністративного судочинства. Віталій Уркевич також проаналізував підходи до визначення юрисдикційності спорів щодо державної реєстрації, зокрема: критерій визначення юрисдикції має бути максимально простим, зрозумілим; один спір має вирішуватися судами лише один раз; відповідачем у справі має бути та особа, з якою дійсно існує юридичний спір; унеможливлення звернення до суду з вимогами, що не підлягають судовому розгляду; запобігання штучному створенню преюдиції, потребі для вирішення одного спору ініціювати інші процеси в судах різних юрисдикцій.

Детальніше ознайомитися з презентацією можна за посиланням:

Суддя КГС ВС Іван Міщенко детально зупинився на способах захисту порушеного права у спорах, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, зокрема проаналізував загальні і спеціальні способи та обтяження нерухомого майна іпотекою. Спікер підкреслив, що рішення суду про витребування з незаконного володіння відповідача нерухомого майна саме по собі є підставою для внесення до Державного реєстру прав запису про державну реєстрацію за позивачем права власності на нерухоме майно, зареєстроване у цьому Реєстрі за відповідачем.

Детальніше ознайомитися з презентацією можна за посиланням:

У доповіді судді Великої Палати Верховного Суду Костянтина Пількова йшлося про перегляд підходів до визначення ефективних способів захисту права власності на нерухоме майно. Спікер також нагадав, що запис в Реєстрі, який за законом свідчить лише про визнання права власності і створює презумпцію права власності, ототожнено з володінням, і водночас із внесенням до ДРП на нерухоме майно запису про право власності іншої особи, ніж законний власник, нерухоме майно вибуває з володіння законного власника, тому законний власник може ефективно захистити своє право віндикаційним позовом.

Детальніше ознайомитися з презентацією можна за посиланням:

Професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Інна Спасибо-Фатєєва презентувала доповідь «Державна реєстрація як юридичний факт», з якою детальніше  можна ознайомитися за посиланням:

Суддя-секретар судової палати КГС ВС Тетяна Дроботова подякувала учасникам заходу за цікаві доповіді та активну участь у конструктивному обговоренні порушених питань, окремо – відомим науковцям, які активно долучилися до роботи круглого столу, адже їх позиції є дуже цінні й важливі у правозастосовній практиці. Вона висловила сподівання, що отримана інформація буде корисною як для суддів, юристів-практиків і науковців, так і для всіх присутніх.

У ході роботи круглого столу спікери відповіли на численні питання, які надходили в чат.

Відеозапис круглого столу розміщений на ютуб-каналі Верховного Суду (І частина), (ІІ частина).