Новини

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності: як визначити розмір?

31.03.2021 / 12:20

В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області інформують, що відповідно до пп. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності – обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Обов’язковими умовами договору оренди землі є:

  • об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);
  • дата укладення та строк дії договору оренди;
  • орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Слід зазначити, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може:

1. Бути меншою за розмір земельного податку:

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, — у розмірі не більше 3 % їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування — не більше 1 % їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 1 % їх нормативної грошової оцінки;

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі не більше 5 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області, для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 % та не більше 5 % нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області;

2. Перевищувати 12 % нормативної грошової оцінки;

3. Перевищувати розмір орендної плати, що дорівнює 12 % нормативної грошової оцінки, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах;

4. Для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку;

5. Для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабміном, не може перевищувати 0,1 % нормативної грошової оцінки.

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.