Новини

Податковий агент порушив порядок подання інформації про фізичних осіб: які штрафні санкції йому загрожують?

05.04.2021 / 15:00
Податковий агент порушив порядок подання інформації про фізичних осіб: які штрафні санкції йому загрожують?

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що платники податків, у тому числі податкові агенти, платники єдиного внеску, зобов'язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені Податковим кодексом України (далі – ПКУ) для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу (ст. 51 ПКУ).

Під час нарахування (виплати) доходів фізичним особам – підприємцям (не залежно від системи оподаткування) та самозайнятим особам податкові агенти зобов’язані відобразити такі доходи у податковому розрахунку  за звітний квартал, у якому вони були нараховані (п. 176.2 ст. 176 ПКУ).

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 2040 гривень (п. 119.1 ст. 119 ПКУ).

Відповіно до п. 111.4 ст. 111 ПКУ, особа вважається такою, що вчинила правопорушення повторно, якщо вона була притягнута до відповідальності у встановленому ПКУ порядку.

Одночасно, на посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності за неподання або подання з порушенням термінів податкової звітності може бути накладено адміністративний штраф (ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КпАПП)  та на підставі ст. 1634 КпАПП призначена міра відповідальності у розмірі від двох до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ), при повторному порушенні протягом року - від трьох до п’яти НМДГ.

Крім того, відповідно до п. 119.3 ст. 119 ПКУ штрафи, передбачені п. 119.1 ПКУ, не застосовуються у випадках, якщо помилки щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків у податковій звітності затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4 були виправлені податковими агентами самостійно, у тому числі протягом 30 календарних днів з дня надходження повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Дані повідомлення щодо допущених помилок (з переліком кодів помилок) надходять у Електронний кабінет, для перегляду необхідно вибрати період який відповідає останньому місяцю звітного кварталу за який подано розрахунок.

Довідково: Нараховані (виплачені) доходи фізичним особам, які відображаються в податковому розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску служать інформаційним наповненням Державного реєстру фізичних осіб –платників податків (скорочено ДРФОПП або ДРФО) щодо джерела отримання доходів, об’єктів оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків.

Державний реєстр фізичних осіб – платників податків – автоматизований банк даних, який створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

Відповідно до п. 70.1 ст. 70 ПКУ Державна податкова служба України формує та здійснює ведення даного реєстру.