Новини

Адреса місця зберігання пального: як виправити помилку в графі акцизної накладної?

08.04.2021 / 09:00

Як виправити помилку в графі «Адреса місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, на якому суб’єкт господарювання — неплатник податку зберігає пальне винятково для потреб власного споживання чи промислової переробки» акцизної накладної?

З метою виправлення такої помилки особа, яка склала таку акцизну накладну, повинна скласти розрахунок коригування акцизної накладної форми «П» з кодом виду коригування «2».

Для здійснення відміни показників акцизної накладної форми «П», що коригується (для коду виду коригування «2»), в табличній частині такого розрахунку платник:

  • у графі 1 зазначає порядковий номер рядка — цифру «1»;
  • з акцизної накладної переносить до граф 2, 3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;
  • до граф 4, 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (–), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній форми «П» (з урахуванням показників акцизної накладної форми «П» та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН).

Такий розрахунок коригування в повному обсязі сторнує обсяг пального, зазначений в акцизній накладній форми «П» та розрахунках коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН.

Після реєстрації в ЄРАН розрахунків коригування до акцизної накладної форми «П», складених для відміни показників такої накладної, платником складаються акцизні накладні на операції з реалізації пального, які фактично відбулись, з правильними реквізитами та показниками, в якій зазначається:

  • порядковий номер документа, який має відповідати поточній нумерації;
  • дата складення нової акцизної накладної, яка має відповідати даті складення помилкової накладної, що була зареєстрована в ЄРАН;
  • реєстраційний номер зареєстрованого в ЄРАН першого примірника акцизної накладної, показники якої було скориговано таким розрахунком коригування.

Докладніше про це тут.