Новини

Режим звільнення від оподаткування ПДВ: чи поширюється на операції з надання послуг з підвищення кваліфікації?

13.04.2021 / 16:20

Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснює.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Податкового Кодексу України.

Згідно з підпунктами «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Відповідно до пп. 197.1.2 пп 197.1 стп 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках. До таких послуг належать послуги, визначені у підпунктах «а» – «й» пп. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197 розділу V ПКУ, зокрема послуги з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами вищої ревіти, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти (пп. «ґ» пп. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197 розділу V ПКУ).

Основні засади функціонування системи вищої освіти регулюються законами України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (далі – Закон № 2145) і від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» (далі – Закон № 1556).

Підпунктом 7 пункту 1 статті 1 Закону № 1556 визначено, що заклад вищої освіти – це окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Освітня діяльність – діяльність закладів вищої освіти, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу (підпункт 16 пункту 1 статті 1 Закону № 1556).

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться закладами вищої освіти, закладами фахової передвищої освіти (для підготовки фахівців ступенів молодшого бакалавра та бакалавра) та науковими установами (для підготовки фахівців ступенів магістра та/або доктора філософії) на підставі ліцензій, що видаються визначеним Кабінетом Міністрів України органом ліцензування відповідно до Закону № 1556 (пункт 1 статті 24 Закону № 1556).

Згідно з пунктом 6 статті 18 Закону № 2145 післядипломна освіта включає, зокрема, підвищення кваліфікації  набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.

Враховуючи викладене, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пп. «ґ» пп. 197.1.2 п. 197.1 ст. 197 розділу V ПКУ, поширюється на операції з постачання послуг з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються закладами вищої освіти, у тому числі і для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти (зокрема, понад регіональне замовлення), за умови, що такі заклади здійснюють діяльність на підставі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України.