Новини

Іноземна компанія здійснює господарську діяльність на території України: який порядок її реєстрації платником податку на прибуток?

15.04.2021 / 09:30

Який порядок реєстрації платником податку на прибуток нерезидента (іноземної компанії, організації), який здійснює господарську діяльність на території України?

При настанні першої із подій стає на облік та/або реєструється платником податку на прибуток юридична особа, що утворена за законодавством іншої країни (іноземна компанія/нерезидент), яка:

  • здійснює господарську діяльність на території України через своє постійне представництво. Такий нерезидент стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї господарської діяльності через таке представництво;
  • придбаває інвестиційний актив, визначений абзацами третім — шостим пп. «е» пп. 141.4.1 ст. 141 ПКУ, у іншого нерезидента-продавця, який не має постійного представництва в Україні. Такий нерезидент-покупець зобов’язаний не пізніше дати здійснення першої оплати за інвестиційний актив, що придбавається, стати на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням української юридичної особи, акції, корпоративні права якої формують вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину;
  • має місце ефективного управління на території України та має намір скористатись правом визнати себе податковим резидентом України. Взяття на облік такої іноземної компанії здійснюється у контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта ефективного управління.

Реєстрація нерезидента платником податку на прибуток проводиться із дотриманням правила першої події:

  • нерезидент реєструється платником податку на прибуток залежно від підстави, яка виникла раніше;
  • якщо нерезидент має на території України два і більше постійних представництв, то платником податку на прибуток він реєструється за місцезнаходженням свого постійного представництва, яке було створене першим;
  • якщо нерезидентом придбавається інвестиційний актив у іншого нерезидента і вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину, сформована корпоративними правами двох і більше українських юридичних осіб, то платником податку на прибуток нерезидент-покупець реєструється за місцезнаходженням української юридичної особи, для якої вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав чи, відповідно, вартість нерухомого майна, що визначаються для цілей пп. «е» пп. 141.4.1 ст. 14 ПКУ, є найбільшою.

Після взяття на облік нерезидент включається до реєстру платників податків — нерезидентів з установленням ознаки платника податку на прибуток.

Докладніше про це тут.