Новини

«Особа — отримувач пального»: особливості заповнення акцизної накладної/розрахунку коригування

26.04.2021 / 13:20

Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2020 р. № 729 (далі – Порядок).

Пунктом 8 розд. І Порядку визначено, зокрема, що в акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної зазначаються реквізити особи – суб’єкта господарювання – отримувача пального:

  • для юридичної особи та постійного представництва – її повне або скорочене найменування та код ЄДРПОУ;
  • для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами – підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
  • для юридичних осіб, які уповноважені на ведення обліку діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи та є відповідальними за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів – назва договору, найменування уповноваженої особи та реєстраційний обліковий номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з п. 63.6 ст. 63 та п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс).

В акцизній накладній у відповідному рядку документа може зазначатися визначений платником податку – отримувачем пального числовий номер філії (структурного підрозділу) особи – суб’єкта господарювання – отримувача пального (за потреби).

Під час реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами «г», «ґ» п. 231.1 ст. 231 Кодексу (код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), або реєстраційний обліковий номер для договорів про спільну діяльність чи реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб), повне чи скорочене найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків):

  • можуть не заповнюватися виключно у разі реалізації пального не суб’єкту господарювання;
  • обов’язково заповнюються у разі реалізації пального суб’єкту господарювання із зазначенням даних, що ідентифікують такого суб’єкта господарювання.

Пунктом 19 розд. II Порядку визначено, зокрема, що в акцизних накладних у рядку «Особа – отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000», якщо такі акцизні накладні складено на операції з реалізації пального, в яких зазначено коди операції для складання в одному примірнику «1», «2», «5», «6», «8» або «9».

В акцизній накладній, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції «4») на операції з розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, зазначаються:

  • в акцизній накладній, складеній для розподілу пального між акцизними складами пересувними – реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне;
  • в акцизній накладній, складеній для розподілу пального, поміщеного у митний режим імпорту з іншого митного режиму, по акцизних складах, на які таке пальне фізично відвантажене (отримане), – реквізити особи (платника податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує пальне, та розпорядника акцизного складу, як особи, що отримує пальне.

В акцизній накладній, складеній на операції з ввезення на митну територію України пального, обсяг якого в літрах, приведених до температури 15° C, збільшився в додатковій митній декларації в порівнянні з тимчасовою митною декларацією (код операції «4», напрям використання «17»), яка складається на обсяг такого перевищення, зазначаються реквізити особи (платника податку), що здійснив ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне.

У разі зміни власника пального, яке знаходиться в акцизному складі пересувному, без здійснення відвантаження (відпуску) пального на інший акцизний склад пересувний, в акцизній накладній зазначаються реквізити суб’єкта господарювання, до якого переходить право власності на таке пальне, як отримувача пального (п. 20 розд. ІІ Порядку).

В акцизних накладних, складених під час здійснення реалізації бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що оподатковуються на умовах, встановлених п. 229.8 ст. 229 Кодексу, за ставкою акцизного податку, визначеною пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, без застосування підвищувального коефіцієнта 10 (ознака щодо умов оподаткування «3») до акцизного складу пересувного, з якого суб’єкти господарювання, що здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України на здійснення наземного обслуговування, або суб’єкти господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України, заправляють повітряні судна, в реквізитах, передбачених для отримувача пального, заносяться реквізити такого суб’єкта господарювання, який здійснюватиме заправлення повітряних суден з такого акцизного складу пересувного (п. 21 розд. ІІ Порядку).

В акцизній накладній з ознакою щодо умов оподаткування пального «4» отримувач пального зазначається відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію, що ввозиться чи відвантажується відповідно пп. 229.2 – 229.7 ст. 229 Кодексу, якщо зазначено код операції для складання в одному примірнику «3» (п. 22 розд. II Порядку).