Новини

Порядок обліку нерезидентів: коли звертатися до органів ДПС?

27.04.2021 / 08:40

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує про зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2021р. № 1588 (далі – Порядок № 1588), внесені наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2021 р. № 62 (далі – наказ № 62).

Цей Порядок № 1588 доповнено положеннями, згідно з якими нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні, або відкривають рахунки в банках України відповідно до ст. 6 Закону України від 05.04.2001 р. № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», зобов'язані стати на облік у контролюючих органах.

Взяття на облік у контролюючому органі нерезидента здійснюється при настанні першої із вищезазначених подій не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від нерезидента документів, визначених п. 4.4 розділу IV Порядку № 1588, які він зобов'язаний подати:

- у десятиденний строк після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу – до контролюючого органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;

- до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні – до контролюючого органу за місцезнаходженням нерухомого майна;

- до відкриття рахунку в Україні – до контролюючого органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок;

Також, у випадках, визначених нормами Податкового кодексу України, стає на облік та/або реєструється платником податку на прибуток юридична особа, що утворена відповідно до законодавства іншої країни (іноземна компанія), яка:

1) здійснює господарську діяльність на території України через своє постійне представництво. Такий нерезидент стає на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї господарської діяльності через таке представництво;

2) придбаває інвестиційний актив у іншого нерезидента – продавця, який не має постійного представництва в Україні. Такий нерезидент – покупець зобов'язаний не пізніше дати здійснення першої оплати за інвестиційний актив, що придбавається, стати на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням української юридичної особи, акції, корпоративні права якої формують вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину;

3) має місце ефективного управління на території України та має намір скористатись правом визнати себе податковим резидентом України. Взяття на облік такої іноземної компанії здійснюється у контролюючому органі за місцезнаходженням об'єкта ефективного управління (набирає чинності з 01.01.2022 р.).

При цьому основним місцем обліку нерезидента є контролюючий орган, в якому нерезидент зареєстрований платником податку на прибуток, а у разі відсутності такої реєстрації – контролюючий орган, в якому нерезидента взято на облік за правилом першої події.

Нерезидент, який не став на облік у вищезгадані строки, не звільняється від постановки на облік та має подати документи для взяття на облік. Слід зауважити, що взяття на облік відокремлених підрозділів нерезидента, у тому числі постійних представництв, також не звільняє нерезидента від обов'язку постановки на облік в контролюючому органі.

Встановлено, що нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та на дату набрання чинності наказом № 62 не перебувають на обліку в контролюючих органах, зобов'язані протягом 2 місяців з дати набрання чинності цим наказом подати для постановки їх на облік документи, визначені п. 4.2, 4.4 розділу IV Порядку № 1588.