Новини

Судова практика: відсутність у національному законодавстві визначення справедливої вартості фінансової інвестиції на дату балансу шляхом збільшення її собівартості на суму курсової різниці унеможливлює встановлення факту про зростання балансової вартості фінансової інвестиції платника податків

30.04.2021 / 08:40

Контролюючий орган провів перевірку платника податків, за результатами якої було встановлено порушення вимог ПБО щодо відображення фінансових інвестицій. На його думку, фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно. У такому випадку підприємством неправильно відображено у балансі суму збільшення балансової вартості фінансової інвестиції.

Платник податків не погодився з установленими порушеннями та вказав на протиправність цих висновків контролюючого органу та прийнятих на їх підставі податкових повідомлень-рішень.

Суд касаційної інстанції погоджується з...

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання