Новини

Судова практика: сума податкового зобов’язання, самостійно задекларована у поданому до контролюючого органу податковому розрахунку, вважається узгодженою та не підлягає оскарженню

13.05.2021 / 09:20

Верховний Суд визнає, що  факт узгодження грошового зобов’язання має наслідком обов’язок платника податку сплатити таке зобов’язання у встановлений законом строк. Невиконання обов’язку зі сплати узгодженого податкового зобов’язання призводить до набуття таким зобов’язанням статусу податкового боргу, що є підставою для формування та надсилання (вручення) платнику податків податкової вимоги.

У справі, яка розглядається, судами встановлено, що спірна сума грошового зобов’язання зі сплати рентної плати, визначена в оскаржуваній податковій вимозі, самостійно задекларована Товариством у поданому ним до контролюючого органу податковому розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, а тому вважається узгодженою та не підлягає оскарженню.

З урахуванням того, що узгоджена сума податкового зобов’язання набула статусу податкового боргу, а її розмір станом на момент формування податкової вимоги підтверджується наявними у матеріалах справи доказами, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що оскаржувана податкова вимога про сплату податкового боргу прийнята Інспекцією відповідно до вимог ПКУ й відсутні підстави для її скасування та зобов’язання відповідача вчинити дії, про які просить позивач.

Нездійснення ж Товариством видобування вуглеводнів, на що посилається позивач, не спростовує наявності законних підстав для прийняття податкової вимоги, адже не звільняє підприємство від виконання податкового обов’язку зі сплати узгоджених грошових зобов’язань, самостійно обчислених та задекларованих платником у податковій звітності.

При цьому суди встановили, що станом на момент розгляду цієї справи податковий борг самостійно сплачено позивачем і докази наявності в особових картках заборгованості відсутні.

Отже, Верховний Суд вважає правильним висновок судів попередніх інстанцій про те, що оскаржувана податкова вимога вважається відкликаною і не створює будь-яких негативних наслідків для Товариства та не порушує його права та законні інтереси.

/Постанова ВС від 01.04.2021 р. у справі № 826/21868/15/