Новини

Судова практика: сам факт отримання свідчень (пояснень) посадової особи контрагента не є беззаперечним доказом, що підтверджує відсутність реальних правових наслідків усіх господарських операцій, здійснених між платником та його контрагентом

25.05.2021 / 11:00

Верховний Суд вважає, що посилання контролюючого органу на пояснення посадової особи ТОВ щодо її непричетності до фінансово-господарської діяльності, очолюваної юридичної особи, об’єктивно не прийнято до уваги судами. Адже вирок суду у кримінальному провадженні або постанова суду у справі про адміністративний проступок, які набрали законної сили, є обов’язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою.

Сам факт отримання свідчень (пояснень) посадової особи суб’єкта господарської діяльності не є беззаперечним доказом, що підтверджує відсутність реальних правових наслідків всіх господарських операцій, здійснених між платником та його контрагентом. Під час проведення господарських операцій платник податку може бути і необізнаним щодо дійсного стану правосуб’єктності свого постачальника і реально отримати від нього роботи/послуги (товари), незважаючи на те, що контрагент можливо і має наміри щодо порушення податкового законодавства.

/Постанова ВС від 16.04.2021 р. у справі №820/4403/16/