Новини

Судова практика: для визнання господарських операцій з контрагентами-нерезидентами контрольованими застосовується затверджений КМУ перелік держав (територій), чинний на час здійснення таких господарських операцій, за умови дотримання вартісного критерію

26.05.2021 / 08:45

Верховний Суд підтвердив, що для визначення обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом враховується тільки обсяг господарських операцій з таким контрагентом, здійснених у період, коли відповідна країна була включена до переліку держав (територій). При цьому обсяг річного доходу платника податків розраховується за весь податковий (звітний) рік.

На момент укладання зовнішньоекономічного договору Грузія була включена до переліку держав (територій). Виключення 16.09.2015 року Грузії з переліку після здійснення позивачем протягом періоду з 1 січня до 16 вересня контрольованих операцій не є підставою для звільнення платника податку від обов’язку подати звіт про контрольовані операції за 2015 рік. Такий обов’язок виник у платника податку у зв’язку з вчиненням у 2015 році контрольованих операцій, які не перестають такими вважатися з настанням вказаної обставини, і мав бути виконаний за закінченням звітного 2015 року.

При цьому сплата штрафів не звільняє платника податку від обов’язку подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку, що господарські операції, здійснені позивачем у період з 1 січня до 15 вересня 2015 року, є контрольованими, а відтак позивач зобов’язаний був подати звіт про такі контрольовані операції, що, в свою чергу, свідчить про правомірність прийняття контролюючим органом оскаржуваного податкового повідомлення-рішення.

/Постанова ВС від 12.04.2021 р. у справі №823/2039/16/