Новини

Судова практика: законодавець не передбачив можливості делегування контролюючими органами вищого рівня повноважень щодо прийняття наказів про проведення документальної позапланової перевірки

27.05.2021 / 10:00

Підпункт 78.1.12 ст. 78 ПКУ допускає проведення документальної позапланової перевірки у разі, якщо контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Наказ про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається контролюючим органом вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Аналіз законодавчих приписів дав Суду підстави для висновку про те, що виняткове право на прийняття наказу про проведення позапланової перевірки на підставі цього підпункту закріплено за контролюючим органом вищого рівня, якими у спірній ситуації є ГУ ДФС у Донецькій області та Державна фіскальна служба України. При цьому законодавець не передбачив можливості делегування такими контролюючими органами вищого рівня повноважень щодо прийняття відповідних наказів.

Втім, оскаржуваний наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки позивача прийнято Офісом ВПП ДФС, а не контролюючим органом вищого рівня.

/Постанова ВС від 16.04.2021 р. у справі №805/1152/17-а/