Новини

План-графік проведення документальних планових перевірок: ДПС готує зміни до Порядку його формування

27.05.2021 / 13:25

На сайті ДПС оприлюднено проєкт наказу Мінфіну «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків».

Проєктом наказу удосконалюються критерії ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

Використання критеріїв ризику дає змогу задіяти механізм першочергового реагування на ті підприємства, щодо яких існує велика вірогідність недоплати або приховування об’єкта оподаткування, а також сприяє зменшенню кількості суб’єктів господарювання, що перевіряються.

Зокрема, у зв’язку зі змінами форми та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість у частині скасування додатка 5 до декларації з податку на додану вартість з переліку критеріїв відбору платників податків – юридичних осіб високого ступеня та критеріїв відбору платників податків – постійних представництв та представництв нерезидентів виключається критерій ризику «наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн грн або понад 5 % загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн» за відсутності джерела  інформації для розрахунку ризику.

При цьому для підвищення точності відбору до контролю найбільш ризикових суб’єктів господарювання змінюється редакція критерію ризику середнього ступеня платників податків – юридичних осіб «наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у податкових деклараціях з податку на додану вартість податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість та обсягами податкових зобов’язань або податкового кредиту з податку на додану вартість за даними Єдиного реєстру податкових накладних на 5 та більше відсотків» на таку: «наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з податку на додану вартість та Єдиного реєстру податкових накладних у сумі понад 1 млн грн або понад 5 відсотків загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн».

Крім того, за результатами моніторингу існуючих критеріїв ризику Робочою групою прийнято рішення щодо перенесення критерію ризику «декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій» з високого ступеня до критеріїв ризику середнього ступеня. Також критерії ризику середнього ступеня доповнюються новим критерієм «сплата податку на прибуток за відповідний рік у обсязі менше 1,5 % від обсягу відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн впродовж календарного року».

З переліку критеріїв ризику середнього ступеня для платників податків – юридичних осіб видаляється критерій «наявність негативних рішень комісії ДПС у системі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації податкових накладних протягом трьох звітних періодів» через те, що зупинка податкової накладної/розрахунку коригування, а також факт відмови комісією контролюючого органу у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування на сьогодні не може вважатись ризиком, оскільки з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» по зупинених накладних платник може подати повідомлення та пакет документів, за наслідками розгляду яких податкова накладна/розрахунок коригування можуть бути зареєстровані.

У разі відмови платник має право подати скаргу до комісії центрального рівня, за наслідками розгляду якої також податкова накладна/розрахунок  коригування можуть бути зареєстровані. При цьому підставою відмови у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування та незадоволення скарги є ненадання/надання не в повному обсязі пакета документів або пояснень, що не може вважатись ризиком.

Також з метою удосконалення системи ризикоорієнтованого податкового контролю критерії відбору до плану-графіка платників податків – фізичних осіб доповнюються трьома критеріями ризику високого та одним критерієм середнього ступеня.