Новини

Судова практика: податковий орган застосував правила дисконтування за міжнародними стандартами, але не врахував, що чинне законодавство не зобов'язує їх застосовувати у разі, коли платник керується національними стандартами обліку

02.06.2021 / 12:43

Податковий орган виявив, що  ТОВ  не визначено та не відображено фінансовий дохід від дисконтування заборгованості та не здійснено амортизацію дисконту протягом строку користування, чим, на його думку,  порушено приписи пунктів 4, 10 ПБО 11 «Зобов’язання» та  пунктів 29, 32 ПБО 13 «Фінансові інструменти».

Натомість ТОВ (позивач) переконане, що висновки контролюючого органу щодо обов'язку відобразити заборгованість за кредитною угодою за дисконтованою вартістю є протиправними та не відповідають положенням законодавства України. На думку позивача, ПБО 11, на яке посилається контролюючий орган в акті перевірки, не містить взагалі ніяких вимог щодо визнання доходу у зв’язку з особливостями відображення довгострокової заборгованості.

Верховний Суд виходив з того, що передбачені ПКУ правила визначення об'єкта оподаткування для цілей сплати податку на прибуток відсилають до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. При цьому стаття 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» дає наступні визначення термінів:

...

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання