Новини

Ініціатива G7 - глобальне рішення для усунення сучасних податкових проблем

10.06.2021 / 10:20
Ініціатива G7 - глобальне рішення для усунення сучасних податкових проблем

Вячеслав КРУГЛЯК, заступник начальника Управління — начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкового аудиту ДПС України,

та Євген КУРІЛОВ, головний державний ревізор-інспектор відділу моніторингу контрольованих операцій Управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкового аудиту ДПС України

Події останніх років несуть за собою суттєві зміни в економічних відносинах і, зокрема, поглядах на формування об'єкта оподаткування. Впровадження країнами Плану протидії розмиття бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS) матиме суттєві наслідки та започатковує нові відносини в податковій сфері, а відтак запроваджує новий рівень відповідальності бізнесу як на локальному рівнях і на рівні світових економік.

Однією з таких подій стало   проведення 28 травня міністрами фінансів та керівниками центральних банків країн – членів «G7» (Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США) віртуальної зустрічі, яка мала реальне продовження у Лондоні 4-5 червня із залученням глав Міжнародного валютного фонду, Групи Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку, Єврогрупи. За підсумками вказаних зустрічей досягнено узгодження дій спрямованих на вирішення історичних викликів сьогодення, як частини спільних відновлених та невідкладних зусиль щодо поглиблення багатостороннього економічного співробітництва.

5 червня міністри фінансів та керівники центральних банків країн – членів «G7» розповсюдили спільне комюніке, яке налічує 20 пунктів та присвячене: побудові міцного, сталого, збалансованого та всеохоплюючого відновлення світової економіки (пункти 1-2); трансформаційним зусиллям боротьби з кліматичними змінами та втратою біорізноманіття (пункти 3-9); продовженню підтримки країн з низьким рівнем доходу та вразливих країн (пункти 10-15), формуванню безпечного та квітучого майбутнього для всіх (пункти 16-20). Предметом вказаної статті фактично є пункт 16 вказаного комюніке.

Виходячи із змісту пункту 16 комюніке міністри фінансів держав – членів G7 погодились з принципами амбітного двохкомпонентного (Pillar 1, Pillar 2) глобального рішення для вирішення сучасних податкових проблем, що виникають внаслідок зростаючої глобалізації та цифровизації (оцифрування) світової економіки.

Pillar 1. Згідно змісту першого компонента цієї домовленості найбільші та найприбутковіші мультинаціональні підприємства повинні будуть сплачувати податок у країнах здійснення своєї діяльності, а не лише за місцем розташовання штаб-квартири.

Планується що це застосовуватиметься до глобальних компаній принаймні з маржинальністю понад 10 %, та передбачає перерозподіл 20 % будь-якого прибутку, що перевищує 10-відсоткову маржу, та його подальше оподаткування в країнах, в яких такі компанії здійснюють діяльність. Тобто учасники зустрічі домовилися про стягнення податку з прибутку підприємства (корпоративного податку) також і в країнах збуту (споживання) продукції (послуг) таких глобальних фірм.

Метою зазначеного є більш справедливий розподіл та сплата податку на прибуток підприємства (корпоративного податку) з доходів глобальних фірм, в країнах збуту (споживання) продукції (послуг). Відповідно до існуючої на даний час схеми організації діяльності такі суми «економляться» IT-гігантами (подібними Apple, Facebook и Google) в проміжних юрисдикціях, в тому числі за допомогою використання різних IP-боксів.

Pillar 2. Згідно другого компонента  держави – члени G7 також погодилися з принципом 15-відсоткового глобального мінімального податку на прибуток підприємств (корпоративного податку), що має діяти для кожної країни, в якій глобальна фірма здійснює свою діяльність, створюючи більш рівні умови для всіх учасників міжнародних ринків та застосовуючи жорсткі заходи щодо уникнення податків.

Ще одним важливим моментом є фіксація у вказаному пункті комюніке взяття на себе зобов`язання сторонами, які приймали участь в їх підписанні, «забезпечити належну координацію між застосуванням нових міжнародних податкових правил та відміною усіх податків на цифрові послуги та іншими подібними заходами».

Необхідно зазначити, що обговорення основних елементів вказаних двох компонентів тривало багато років, проекти цих компонентів щодо податкових викликів, що виникають внаслідок цифровізації (Pillar 1, Pillar 2), були оприлюднені ОЕСР/G20 14.10. 2020 р. та є базовими для так званого проекту BEPS 2.0; з того часу опрацьовувались та обговорювались відповідним колом фахівців та організацій. У липні цього року на саміті лідерів держав – учасників G20, зокрема, на зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків держав - членів G20 очікується представлення основних доопрацьованих після публічних консультацій компонентів (Pillar 1, Pillar 2).

Додатковим свідченням суттєвості процесів що відбуваються є заява Генерального секретаря ОЕСР Матіаса Корманна (Mathias Cormann) від 05.06.2021 р.:  «сукупний ефект глобалізації та оцифрування наших економік спричинив викривлення та нерівність, які ефективно можна усунути лише шляхом багатостороннього узгодження рішення». Він також наголосив, що досягнутий «консенсус між міністрами фінансів держав – членів G7, у тому числі щодо мінімального рівня глобального оподаткування, є знаковим кроком на шляху до досягнення загального консенсусу, що є необхідним для реформування міжнародної податкової системи».

Також ним зазначено, що «попереду ще залишилася важлива робота. Але це рішення додає важливого імпульсу найближчим дискусіям між 139 країнами-членами та юрисдикціями Всеохоплюючої структури під егідою ОЕСР/G20 з протидії проблемам розмиття бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS), де ми продовжуємо прагнути досягнення остаточної домовленості, яка буде гарантувати, що мультинаціональні компанії сплачуватимуть свою справедливу частку [прибутку] скрізь».

Канцлер Казначейства Великобританії, країни, яка приймала міністрів фінансів держав – членів G7, Ріші Сунак також зазначив про досягнення справді історичної домовленості, яка веде до«сейсмічних податкових реформ, спрямованих на створення більш справедливої та придатної для XXІ сторіччя податкової системи».

Зазначені заходи насамперед спрямовані на глобальні IT-компанії та холдинги, які працюють у сфері цифрової економіки та звикли платити мінімальні суми податку з прибутку підприємства (корпоративного податку) у всіх країнах своєї присутності, за виключенням США. Значною мірою така мінімізація сплати податків досягається за рахунок використання в бизнес-моделях таких компанії присутності у країнах з більш низькими податковими ставками. Зокрема, найбільш відомими для таких компаній та холдингів є використання особливих режимів оподаткування Ірландії та Нідерландів, т.зв. схеми оптимізації податків «Подвійний сандвіч» або повністю «Подвійний ірландський з голландським сандвіч» (Double Irish With a Dutch Sandwich).

За розрахунками податкових служб ЄС мінімальна ставка в розмірі 15 % щорічно принесе країнам ЄС майже 50 млрд євро додаткових податкових надходжень. Ще більші суми податкових надходжень можуть отримати США, які і є початковим ініціатором вказаної ініціативи держав – членів G20.

Враховуючи всі складові плану впровадження зазначеного механізмо необхідно зазначити, що цього року Президентом США Джо Байденом ініційовано збільшення ставки федерального корпоративного податку з 21 до 28 %. В зв'язку з цим, окремими фахівцями в галузі міжнародного оподаткування висувається міркування, що встановлення глобальної мінімальної ставки податку на прибуток підприємств (корпоративного податку) у розмірі 15 відсотків фактично може бути лише етапом на шляху до подальшого збільшення такої ставки та є необхідним для поступового набуття міжнародною економічною спільнотою психологічної звички до такої глобальної мінімальної ставки.

Очікуємо подальшого вирішення долі запропонованої ставки на липневій зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків держав – членів G20. Оскільки тепер від позиції лідерів таких потужних національних економік, які входять до складу G20 та не входять до складу G7, як Китай, Індія, Бразилія, Мексика, Саудівська Аравія тощо, залежить, ефективність реалізації цієї ініціативи.

У разі подальшої реалізації зазначених домовленостей правила міжнародного оподаткування можуть зазнати істотних змін. Вони  потенційно можуть призвести до нових процесів уніфікації міжнародного податкового права, зокрема, до перегляду певних положень угод (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування, правил репатріації прибутків (доходів), дивідендів, трансфертного ціноутворення, контрольованих іноземних компаній тощо. Безумовно, що такі процеси вплинуть і на національні податкові законодавства, в тому числі  і на податкове законодавство України.

Враховуючи суттєвість складових запропонованого механізму, за оцінками експертів, у випадку відсутності подальших затримок, початок застосування положень зазначеної ініціативи держав – членів G7 буде мати місце не раніше 2024 року. На початку реалізація розглянутих в цій статті положень, в першу чергу, стосуватиметься IT-гігантів. Вказані процеси призведуть до подальшого зростання обсягів, інтенсивності та прискорення швидкості міжнародного обміну податковою інформацією між компетентними органами країн світу. 

Отже, вже сьогодні потужним учасникам зовнішньоекономічної діяльності доцільно проаналізувати свої бізнес-структури, бізнес-моделі та ланцюги утворення вартості (цінності) із додатковим врахуванням потенційного фактору запровадження 15-відсоткової ставки податку на прибуток підприємства (корпоративного податку) в країнах розташування підприємств групи та/або здійснення ними свої діяльності.

Додатково: далі мовою оригіналу з перекладом на українську мову наведено текст  комюніке. 

G7 FINANCE MINISTERS & CENTRAL BANK GOVERNORS COMMUNIQUÉ

5 June 2021, London, United Kingdom

 

We, the Finance Ministers and Central Bank Governors of the G7, met virtually on 28 May 2021, and Finance Ministers met in London on 4-5 June 2021, joined by the Heads of the International Monetary Fund (IMF), World Bank Group, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Eurogroup, and (on 28 May) Financial Stability Board (FSB). We agreed concrete actions to address today’s historic challenges and as part of our renewed and urgent effort towards deeper multilateral economic cooperation.

КОМЮНІКЕ МІНІСТРІВ ФІНАНСІВ ТА КЕРІВНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ КРАЇН G7

5 червня 2021 року, Лондон, Великобританія

 

Ми, міністри фінансів та керівники (голови) центральних банків країн-"G7", провели віртуальну зустріч 28 травня 2021 року, та міністри фінансів провели зустріч у Лондоні 4-5 червня 2021 року, до якої приєдналися глави Міжнародного валютного фонду (IMF/МВФ), Група Світового банку (World Bank Group), Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD/ОЕСР), Єврогрупа та (28 травня) Рада з фінансової стабільності (FSB/РФС). Ми узгодили конкретні дії спрямовані на вирішення історичних викликів сьогодення, як частину наших відновлених та невідкладних зусиль щодо поглиблення багатостороннього економічного співробітництва.

Shaping a Safe and Prosperous Future for All

16. We strongly support the efforts underway through the G20/OECD Inclusive Framework to address the tax challenges arising from globalisation and the digitalisation of the economy and to adopt a global minimum tax. We commit to reaching an equitable solution on the allocation of taxing rights, with market countries awarded taxing rights on at least 20% of profit exceeding a 10% margin for the largest and most profitable multinational enterprises. We will provide for appropriate coordination between the application of the new international tax rules and the removal of all Digital Services Taxes, and other relevant similar measures, on all companies. We also commit to a global minimum tax of at least 15% on a country by country basis. We agree on the importance of progressing agreement in parallel on both Pillars and look forward to reaching an agreement at the July meeting of G20 Finance Ministers and Central Bank Governors.

Формування безпечного та квітучого майбутнього для всіх

16. Ми рішуче підтримуємо зусилля, що здійснюються в рамках Всеохоплюючої структури G20/OECD по вирішенню податкових проблем, що виникають внаслідок глобалізації та цифровізації економіки, та по прийняттю глобального мінімального податку. Ми зобов'язуємось досягнути справедливого рішення щодо розподілу прав оподаткування, при цьому ринкові країни будуть надавати право оподаткування щонайменше 20% прибутку, що перевищує 10-відсоткову маржу (рентабельність) для найбільших та найприбутковіших мультинаціональних підприємств. Ми забезпечимо належну координацію між застосуванням нових міжнародних податкових правил та відміною усіх податків на цифрові послуги та іншими подібними заходами для всіх компаній. Ми також зобов'язуємось встановити загальний мінімальний податок щонайменше 15% (at least 15%) для кожної країни. Ми погоджуємось з важливістю досягнення паралельного прогресу щодо обох Компонентів (Pillars) та сподіваємось на досягнення згоди на липневій зустрічі міністрів фінансів та керівників (голів) центральних банків країн – членів G20.