Новини

Частина чистого прибутку за 2020 рік, що належить державі: ДПС інформує про строки сплати в бюджет та відповідальність за несплату

11.06.2021 / 10:28

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що до 01.07.2021 р. господарські товариства, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01.05.2021 р., сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку, нарахованого пропорційно розміру державної частки (акцій).

Звертаємо увагу, що відповідно статті 21 Закону України від 15.12.2020 р. № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (далі — Закон № 1082) господарські товариства, у статутному капіталі яких 100 % акцій (часток) належать державі, та господарські товаристві 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка Держави в яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку на державну частку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 %, до 1 липня року, що настає за звітним.

На суму несвоєчасно сплачених коштів (частини чистого прибутку) до державного бюджету контролюючими органами нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Згідно пп. 49.18.7 Податкового Кодексу України в термін до 1 липня року, що настає за звітним платники дивідендів на державну частку, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним) для розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку подають відповідну звітність до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку (форму розрахунку затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2021 р. № 4).

Відтак, Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків рекомендує заздалегідь подбати про своєчасну сплату частини чистого прибутку (дивідендів).