Новини

Судова практика: експерти обговорили чотири питання, пов’язані із ефективним функціонуванням податкової системи держави

16.06.2021 / 14:00

11 червня 2021 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся захід, присвячений вирішенню проблемних питань правозастосування у податкових правовідносинах.


Круглий стіл складався із чотирьох сесій, які охоплювали такі питання:

  1. Практика розгляду судових справ щодо реєстрації податкових накладних та скасування рішень про віднесення платника податків до категорії ризикових, згідно з Постановою КМУ №1165 від 11 грудня 2019 року «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних.
  2. Застосування правової позиції Верховного Суду щодо строків звернення до суду після застосування процедури адміністративного оскарження.
  3. Поновлення строків на апеляційне та касаційне оскарження рішень після повернення апеляційних та касаційних скарг з причин несплати судового збору при відсутності бюджетних асигнувань.
  4. Надання доказів контролюючим органом, здобутих після винесення оскаржуваного рішення в процесі судового розгляду справи та визнання їх належними в контексті статті 77 КАС України.

Співдоповідачами на першій сесії круглого столу були доктори юридичних наук – суддя КАС ВС Ігор Олендер та професор  кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Університету Володимир Решота.

Ігор Олендер безпосередньо здійснює касаційний перегляд податкових спорів у складі судової палати для розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів КАС ВС. У доповіді суддя розповів про останню судову практику, звернув увагу на причини скасування рішень уповноважених контролюючих органів у податкових правовідносинах та наголосив на важливості їх належної мотивації. «Вимоги чіткості, однозначності, обгрунтованості і вмотивованості рішень податкових органів як актів індивідуальної дії обов’язково мають бути враховані та відображені у відповідному рішенні», – підкреслив суддя касаційного суду.

У свою чергу, професор та практикуючий адвокат Володимир Решота проаналізував судову практику з точки зору платників податків, виходячи із необхідності захисту їх порушених прав та інтересів у судах. За його словами, платник податків змушений звертатись до суду, якщо податковий орган не дотримується вимог законодавства чи допускає зловживання своїми повноваженнями. Разом з тим, доповідач наголосив, що потрібно шукати підстави для єдності – як судової практики, так і спільних підходів контролюючого органу при прийнятті рішень.

Сесія 2 стосувалася змін у судовій практиці щодо строків звернення до суду в податкових правовідносинах.

Суддя КАС ВС Ірина Желтобрюх, яка входить до складу судової палати для розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів КАС ВС, проінформувала про актуальну судову практику щодо строків звернення платників податків у справах про оскарження рішень контролюючого органу. За умови попереднього використання позивачем досудового порядку вирішення спору застосовуються такі строки оскарження у судовому порядку:

  • тримісячний строк – загальне правило, визначене частиною 4 статті 122 КАС України (обчислюється з дня вручення скаржникові рішення);
  • шестимісячний строк – у випадку, якщо рішення контролюючого органу за результатами розгляду скарги не було прийнято та/або вручено платнику податків у строки, встановлені ПК України (обчислюється з дня звернення скаржника до контролюючого органу із відповідною скаргою);
  • протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження – спеціальна норма п. 56.19 ст. 56 ПК України, що має перевагу в застосуванні у податкових спорах у разі оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень та інших рішень контролюючих органів про нарахування грошових зобов’язань.

Співдоповідачкою по цій сесії була Наталія Туман, в.о. заступника директора – начальник управління організації та супроводження судових справ Державної податкової служби України. Особливу увагу Наталія Валеріївна приділила питанням застосування процедури адміністративного оскарження як передумови для звернення до суду та моменту, з якого обчислюються строки такого звернення.

Сесія 3 включала обговорення питання, що досить гостро стоїть саме зараз: чи можуть суди поновлювати строки на апеляційне та касаційне оскарження рішень після повернення апеляційних та касаційних скарг з причин несплати судового збору через відсутність бюджетних коштів у податкового органу.

Заступник голови Восьмого ААС Віталій Затолочний поділився власними міркуваннями щодо цього питання. З аналізу судової практики ЄСПЛ та Великої Палати Верховного Суду, доповідач дійшов висновку, що відсутність бюджетних асигнувань не може визнаватись поважною причиною для поновлення відповідних строків на оскарження. Адже сторони у адміністративному процесу перебувають у рівних умовах, не може бути жодних привілеїв жодній зі сторін, тому несплата судового збору тягне однакові наслідки для кожної зі сторін процесу. Віталій Семенович наголосив, що органи державної влади повинні керуватись принципом «належного врядування», тому мають вживати відповідні заходи для виділення додаткових бюджетних коштів чи для перерозподілу наявних кошторисних призначень з метою належного виконання процесуального обов’язку зі сплати судового збору.

У свою чергу начальник управління супроводження судових справ Головного управління Державної податкової служби у Львівській області Ярослав Карпин висловив сподівання, що суди будуть оцінювати поважність причин пропуску строку на апеляційне та касаційне оскарження контролюючим органом з урахуванням об’єктивних і непереборних обставин (фактів), на які такий орган не має впливу, а саме – відсутність необхідних бюджетних асигнувань. Посилаючись на практику ЄСПЛ, Я. Карпин зауважив, що в межах річного терміну контролюючий орган має право на поновлення строку на оскарження з урахуванням такої поважної причини як відсутність бюджетних коштів на сплату судового збору.

Про особливості надання суду доказів контролюючим органом та визнання їх належними в контексті статті 77 КАС України розповів Олег Ільницький, кандидат юридичних наук та доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Університету. На його переконання, добросовісність при реалізації компетенції суб’єкта владних повноважень забезпечить у майбутньому належне виконання принципів адміністративного судочинства та більш відповідальне ставлення платника податків до виконання своїх обов’язків.

Кожна з сесій завершувалася активними обговоренням. Дискусійними були питання розгляду податкових спорів у порядку спрощеного провадження, меж судового аналізу при розгляді цих спорів, особливостей судового розгляду справ щодо зупинення реєстрації податкових накладних та щодо відмови у їх реєстрації та інше.

Підсумовуючи, співорганізатори висловили переконання, що круглий стіл у Львові буде мати продовження у вигляді всеукраїнського марафону податкових обговорень. Результати обговорення яскраво свідчать, що питання, пов’язані із ефективним функціонуванням податкової системи держави, напряму залежать від якості нормативно-правового регулювання, ефективності правозастосування та єдності судової практики. У свою чергу, послідовна та системна професійна комунікація між органами державної влади, науковим середовищем та представниками платників податків (адвокатами) створить міцний фундамент для ефективного вирішення спільних завдань та викликів.