Новини

Оподаткування ІТ-бізнесу в Україні: що чекає резидентів «Дія Сіті»?

07.07.2021 / 09:55
Оподаткування ІТ-бізнесу в Україні: що чекає резидентів «Дія Сіті»?

Дмитро ТУРЕЦЬКИЙ,  експерт  з правом надання консультаційних послуг фізичним і юридичним особам з питань застосування законодавства з податків і зборів

Як вже повідомлялося, законодавці прийняли в першому читанні законопроект № 5376 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». Він покликаний стимулювати розвиток ІТ-індустрії в Україні. Планується, що новий закон  буде поширюватись на резидентів «Дія Сіті», коло яких визначено законопроектом  «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні». Яким буде порядок оподаткування ІТ-бізнесу в Україні? Спробуємо зупинитись на найбільш важливих його положеннях, які повинні набути чинності з 01.01.2022 р.

І. Податок на прибуток

1. Законопроект № 5376 передбачає принципово відмінний від загального порядок оподаткування податком на прибуток (далі – податок). Він має елементи оподаткування виведеного капіталу, тобто, коли оподатковується не прибуток, отриманий як результат від зменшення доходу від реалізації товарів, робіт, послуг, на суму витрат, а саме окремі операції. При цьому база оподаткування резидентів «Дія Сіті» визначається як сума:

 • дивідендів на користь неплатника податку;
 •  позитивної різниці між сумою виплати учаснику товариства – неплатнику податку у зв’язку з виходом зі складу учасників або акціонерів, та сумою внеску такого учасника до статутного капіталу товариства. При цьому, якщо внесок здійснений за рахунок дивідендів без їх фактичної виплати, вартість внеску учасника вважається такою, що дорівнює нулю. Тобто, в даному випадку оподатковується вся вартість внеску, що повертається учаснику товариства. Те ж саме стосується: 

1) зворотного викупу акцій на території України, або якщо частина цієї операції – купівля або продаж  - здійснювались в України. Якщо операція зворотного викупу здійснюється не на території України – вартість придбання акцій для цілей оподаткування вважається нульовою; 

2) внесків в спільну діяльність без утворення юридичної особи; 

 • виплати процентів на користь:

- не платника податку на прибуток; 

- пов’язаної особі – нерезидента;

- будь-якого нерезидента, якщо совокупна сума боргу за різними видами запозичень перед всіма нерезидентами перевищує власний капітал більш, ніж в 3,5 рази;

- нерезидентів, зареєстрованих в низькоподаткових юрисдикціях, та юрисдикціях, з якими немає півноцінного обміну податкової інформацією;

 • вартості безоплатно наданого майна, робіт, послуг неплатнику податку, за винятком майна, наданого неприбутковим організаціям, а також майна, розповсюдженого під час рекламних (маркетингових) заходів, в розмірі не більше 2 розмірів прожиткових мінімумів на одну особу станом на 1 січня податкового року, для окремої одиниці розповсюдження. На останнє слід особливо звернути увагу;
 • безповоротної фінансової допомоги неплатнику податку, а також пов’язаній фізичній особі-неплатнику податку, пов’язаній особі-нерезиденту – незалежно від наявності умов про повернення, будь-якої фінансової допомоги, що залишається неповернутою протягом 12 календарних місяців;
 • сплачених коштів та наданого майна неплатнику податку - нерезиденту. При цьому не оподатковуються кошти, сплачені для погашення кредитів з відсотками, а також кошти за отримання товарів та послуг, якщо такі товари надійшли в Україну, а послуги призначені для споживання в Україні. При цьому товари та послуги повинні надійти в Україну або до сплати їх вартості нерезиденту, або протягом 360 днів від дня перерахування авансу;
 • вкладення коштів в об’єкти інвестицій за кордоном (створення юридичних осіб, відкриття філій, тощо);
 • вартості майна, робіт послуг, переданого неплатнику податку, в тому числі неплатнику податку-нерезиденту за компенсацію. При цьому не оподатковується вартість товарів та послуг, за які отримана передплата, або оплата за такі товари (послуги) отримана протягом 360 днів.  
 •  роялті, сплачені неплатнику податку в сумі, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції за минулий рік, а також на користь нерезидента щодо об’єктів, права на інтелектуальну власність за якими вперше виникли у резидента Україні, а також на нерезидента, що не є бенефіціаром, за винятком надання бенефіціаром права отримувати роялті іншим особам;
 • коштів та/або майна, виплачених в зв’язку з придбанням товарів, робіт, послуг у платника єдиного податку в розмірі, що перевищує 20% суми витрат за фінансовою, операційною та інвестиційною діяльністю згідно форми № 2 за попередній звітний період.

Ставка податку для резидентів «Дія Сіті» складає 9% від бази оподаткування.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2. Звичайна ціна для резидентів «Дія Сіті» визначається на рівні середньозваженої ціни продажу. Остання визначається діленням загальної суми доходу від продажу товарів непов’язаним особам протягом останніх трьох місяців на кількість товарів, від продажу яких отримано дохід. У разі неможливості визначення вказаних показників звичайна ціна визначається на рівні виробничої собівартості, визначеної за правилами бухгалтерського обліку згідно облікової політики підприємства. 

Але виникає питання – результат діяльності резидентів «Дія Сіті» не має товарної форми, це як правило, послуги, або нематеріальні активи, що не є товарами в трактуванні пп. 14.1.203 ПКУ. Яку середньозважену ціну при цьому мають використовувати підприємства? Їм залишається варіант з виробничою собівартістю. Тому підприємствам, що мають стати резидентами «Дія Сіті» варто подбати про кваліфіковано складену облікову політику та кваліфіковане ведення бухгалтерського обліку.

ІІ. ПДФО та ЄСВ

1. ПДФО. Певні нюанси є також щодо оподаткування фізичних осіб-працівників підприємств «Дія Сіті», зокрема тих, що працюють за гіг-контрактами. Так, не є об’єктом оподаткування ПДФО:

- дохід від продажу акцій, інших корпоративних прав, що емітовані резидентом «Дія Сіті», якщо такі акції (корпоративні права) перебувають у власності більше 1 року;

- сума витрат фізичних осіб на придбання акцій юридичних осіб-резидентів «Дія Сіті» за умови понесення цих витрат до набуття емітентом статусу «Дія Сіті» або впродовж періоду, коли цей резидент «Дія Сіті» мав дохід в розмірі не більше 1167 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня поточного року, на рік;

- дохід від продажу інвестиційних активів;

- дивіденди, нараховані на користь фізичної особи резидентом «Дія Сіті», якщо такий резидент не виплачував доходи за акціями, іншими корпоративними права протягом останніх 2 років.

Доходи спеціалісті резиденту «Дія-Сіті» оподатковуються за ставкою 5%. Це такі доходи:

- заробітна плата;

- винагороди за гіг-контрактом;

- авторська винагорода за створення службового твору.

2. ЄСВ. Також зазначимо, що для резидентів «Дія-Сіті» встановлюється ЄСВ за мінімальною страховою ставкою на суму заробітної плати кожної застрахованої особи. За сумою, нарахованою за гіг-контрактом ставка ЄСВ складає 22% такої суми, але не більше максимальної величини ЄСВ, та не менше розміру мінімального страхового внеску.