Новини

Е-аудит великих платників податків: ДПС про наявність необхідних законодавчих передумов для впровадження процедури

20.07.2021 / 09:43

Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє про наявність необхідних законодавчих передумов для впровадження процедури е-аудиту для великих платників податків, а саме: встановлення обов’язку надання на запит контролюючого органу в електронній формі копій документів передбачених п. 85.2 ст. 85 ПКУ та визначення формату, порядку подання такої інформації відповідно до наказу Мінфну від 15.09.2020 р. № 561 «Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки» (далі (наказ — №561), що набирає чинності з 27.08.2021 р.

Зокрема, відповідно до наказу № 561 уточнено порядок надсилання електронних документів (інформації) великого платника податків до контролюючого органу, їх приймання від платника податків контролюючим органом, автоматизована перевірка та подальше зберігання до закінчення процедури узгодження результатів перевірки або спливу строку, передбаченого для оскарження результатів в адміністративному та судовому порядках, але не менше строку зберігання акта документальної перевірки, при проведенні якої використовувались зазначені електронні документи (інформація) ВПП.

Відповідно до абз. 4 п. 85.2 ст. 85 Кодексу зазначено що  для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує подання до контролюючого органу засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» документів, які відповідно до цього Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації). Загальний формат та порядок подання такої інформації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Враховуючи вищенаведене, Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків просить надати інформацію щодо пропозицій та зауважень з питань впровадження процедури електронного аудиту (е-аудиту).

Впровадження е-аудиту як сучасної форми податкової перевірки суб’єктів господарювання приведе до більш ефективного виконання покладених на податкові органи функцій та вирішіть суперечливі моменти у взаємовідносинах між платниками податків  і податковими органами і, як наслідок, сприятиме зменшенню тиску на бізнес, посиленню захисту прав і законних інтересів платників податків, покращенню інвестиційного клімату в Україні.

За матеріалами Західного міжрегіонального управління ДПС
по роботі з ВПП