Новини

Несвоєчасна сплата податків: ДПС про застосування штрафів у 2021 році

27.07.2021 / 16:20

Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 466) внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодексу), зокрема, з 01.01.2021 змінено розміри штрафів за порушення правил сплати податків.

Так, з 01.01.2021 р. відповідно до п. 124.1 ст. 124 Кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім грошового зобов’язання у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до нього на підставі Кодексу чи іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, а також пені, застосованої до нього на підставі Кодексу чи іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи) протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

 • при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 5 % погашеної суми податкового боргу;
 • при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу.

Якщо зарахування коштів з електронного рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в оплату узгодженої суми грошового зобов’язання, визначеного в уточнюючому розрахунку до податкової декларації, здійснюється на наступний операційний (банківський) день, штрафи, визначені у п. 124.1 ст. 124 Кодексу, не застосовуються.

Діяння, передбачені п. 124.1 ст. 124 Кодексу вчинені умисно, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов’язання (п. 124.2 ст. 124 Кодексу).

При цьому слід враховувати, що згідно з п. 56 підрозд. 10 розд. ХХ Кодексу, прийняття податкових повідомлень-рішень (далі – ППР) за результатами перевірок, що були розпочаті до 01 січня 2021 року, а також їх оскарження здійснюється за правилами Кодексу, що діяли до 01 січня 2021 року, за документальними перевірками, які розпочаті після 01 січня 2021 року – прийняття ППР та їх оскарження повинно здійснюватися за правилами Кодексу, що діють з 01 січня 2021 року.

Водночас, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафних (фінансових) санкцій (п. 11 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» Кодексу). Тобто під час визначення розміру штрафної (фінансової) санкції застосовуються норми ст. 124 Кодексу.

Форму та порядок надіслання (вручення) контролюючими органами ППР платникам податків визначає Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1204 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1204).

ППР надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу (п. 58.3 ст. 58 Кодексу).

Пунктом 54.5 ст. 54 Кодексу встановлено, що якщо згідно з нормами ст. 54 Кодексу сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому Кодексу.

Крім того, Законом № 466 з 01.01.2021 внесені зміни до ст. 129 Кодексу, якою передбачено порядок нарахування пені.

На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодексу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог Кодексу, якщо її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац перший п. 129.4 ст. 129 Кодексу).

На суми заниження податкового зобов’язання, визначеного підпунктами 129.1.2 та 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 Кодексу, нараховується пеня за кожний календарний день заниження податкового зобов’язання, включаючи день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом, з розрахунку 120 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац другий п. 129.4 ст. 129 Кодексу).

На суми несвоєчасно сплачених та/або несплачених (неперерахованих) податковим агентом визначених податкових зобов’язань відповідно до п.п. 129.1.4 п. 129.1 ст. 129 Кодексу контролюючим органом нараховується пеня за кожний календарний день такої несплати (неперерахування), включаючи день погашення податкового зобов’язання, з розрахунку 120 % річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац четвертий п. 129.4 ст. 129 Кодексу).

Пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у випадках, зазначених у п. 129.9 ст. 129 Кодексу.

Таким чином, у разі несвоєчасної сплати узгодженої суми грошового зобов’язання (у т.ч. у вигляді штрафних (фінансових) санкцій), визначеної в ППР, прийнятому після 01.01.2021 за результатами документальної перевірки, розпочатої до/після 01.01.2021, застосовуються штрафні санкції (штраф), передбачені ст. 124 Кодексу, відповідно до норм, які діють з 01.01.2021.

Водночас, у разі несплати в установлений строк узгодженої суми грошового зобов’язання, визначеної у відповідних ППР, нараховується пеня у порядку та у розмірах, передбачених ст. 129 Кодексу, редакція якої діє з 01.01.2021.

Додатково звертаємо увагу, що відповідно п. 52 прим. 1 підрозд. 10 «Інші перехідні положення» розд. XX «Перехідні положення» Кодексу за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

 • порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
 • відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
 • порушення вимог законодавства в частині:
 • обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
 • обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
 • здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
 • здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
 • порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

За матеріалами ГУ ДПС в Одеській області