Новини

Бенефіціарні власники: ДПС уважно спостерігає за оновленням відомостей в ЄДР

28.07.2021 / 12:20
Бенефіціарні власники: ДПС уважно спостерігає за оновленням відомостей в ЄДР

Вячеслав КРУГЛЯК, заступник начальника Управління — начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкового аудиту ДПС України,

та Євген КУРІЛОВ, головний державний ревізор-інспектор відділу моніторингу контрольованих операцій Управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкового аудиту ДПС України


Недостатній рівень доступності інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників компаній виявився однією із ключових складових потенційного негативного впливу на рівень прозорості в їх діяльності та, відповідно, відсутності належного рівня державного контролю на міжнародному рівні. Але зараз на міжнародному та національних рівнях відбувається значне посилення вимог щодо встановлення бенефіціарних власників суб’єктів господарювання.  Останнім часом зазначене посилення відбувається і в Україні. 

Міжнародний рівень

На саміті лідерів G8 у м. Лох-Ерні (Північна Ірландія, Великобританія) 17 – 18 червня 2013 року було ухвалено План дій із запобігання зловживанням корпоративними та правовими структурами (домовленостями), в якому сформульовано спільні принципи протидії зазначеним злочинам (G8 Action Plan Principles to prevent the misuse of companies and legal arrangements).

Ці принципи покликані забезпечити досягнення прозорості володіння та контролю над юридичними особами та юридичними утвореннями без статусу юридичної особи (трасти і т.п.) та цілісність інформації про бенефіціарних власників та базисної інформації, своєчасність доступу до неї відповідних органів влади.

В узагальненому вигляді такими принципами є:

 • Юридичні особи та юридичні утворення без статусу юридичної особи мають знати, хто володіє ними та контролює їх, є їх кінцевим(и) бенефіціарним(и) власником(ами). Така інформація та базова інформація про компанії повинні отримуватись та зберігатись компаніями, бути достатніми, точними та актуальними; 
 • Інформація про бенефіціарне володіння повинна бути доступна місцевим правоохоронним органам, податковим адміністраціям та іншим відповідним органам, включаючи за необхідності підрозділи фінансової розвідки. Цього можна досягти за допомогою централізованих реєстрів бенефіціарних власників;
 • Влади країн повинні усвідомлювати ризики непрозорості юридичних осіб та юридичних утворень без статусу юридичної особи, здійснювати оцінку таких ризиків в своїй юрисдикції та передавати результати такої оцінки відповідним органам та учасникам певних регульованих видів діяльності;
 • Влади країн повинні запобігати зловживанням фінансовими інструментами та окремими акціонерними структурами, які можуть перешкоджати прозорості, такими як акції на пред’явника та номінальні акціонери та директори тощо;
 • Влади країн повинні забезпечити ефективний нагляд за виконанням зобов'язань фінансовими установами та визначеними нефінансовими установами і спеціалістами (ВНУП/DNFBP), включаючи постачальників послуг для трастів та компаній (ТіКПП/TCSP), щодо виявлення та веріфікації кінцевих бенефіціарних власників своїх клієнтів;
 • Ефективні, співмірні та стримуючі санкції повинні бути доступними для застосування та суворо дотримуватись щодо компаній, фінансових установ та інших учасників регламентованих регульованих видів діяльності, які не виконують своїх відповідних зобов'язань, у тому числі щодо належної перевірки клієнтів;
 • Влади країн повинні ефективно співпрацювати на внутрішньому та транскордонному рівнях щодо боротьби зі зловживаннями корпоративними та правовими структурами (домовленостями) та забезпечити, щоб їх відповідні органи могли швидко, конструктивно та ефективно надавати базову інформацію про компанії та кінцевих бенефіціарних власників на запити іноземних партнерів.

В ході наступних самітів лідерів G8(G7)/G20 питання прозорості кінцевих бенефіціарних власників, цілісності та доступності такої інформації неодноразово опрацьовуватись з метою забезпечення досягнення узгодженого міжнародного підходу та уніфікації стандартів.

В результаті здійснення заходів щодо реалізації спільних позицій та рішень проголошених лідерами G8(G7)/G20 протягом останніх років було прийнято чи оновлено наступні міжнародні документи, які повністю чи частково стосуються питання бенефіціарних власників (наводяться у зворотньому хронологічному порядку):

 • «Методологія з оцінки технічної відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню доходів та боротьби з фінансуванням тероризму», в редакції листопада 2020 року (Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems – Adopted in February 2013 & Updated November 2020), – документ FATF;
 • «Рекомендації FATF. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та боротьби з фінансуванням тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення», в редакції жовтня 2020 року (International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorizm & Proliferation. The FATF Recommendations – Adopted by the FATF Plenary in February 2012 & Updated October 2020), – документ FATF;
 • «Глобальний звіт щодо підвищення ефективності та прозорості урядів - Боротьба з корупцією» - дивись главу 9 «Прозорість бенефіціарної власності (права бенефіціарного володіння)» частини ІІ «Ключові інструменти для боротьби з корупцією»), жовтень 2020 року (Global Report Enhancing Government Effectiveness and Transparency – The Fight Against Corruption, October 2020; see – Chapter 9: Beneficial Ownership Transparency, Part II: Key Instruments for Fighting Corruption), – документ підготовлений фахівцями Міжнародного банку реконструкції та розвитку Групи Світового банку;
 • «Кращі практики з питань бенефіціарної власності для юридичних осіб», жовтень 2019 року (Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons, October 2019), – документ, який за участю ОЕСР підготовлений FATF;
 • «Типова (Модельна) податкова конвенція ОЕСР про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу» (дивись статті 10 «Дивіденди», 11 «Відсотки», 12 «Роялті» та стислі (листопад 2017 року) та повні (квітень 2019 року) коментарі до них) (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version), April 2019; OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Condensed Version), November 2017);
 • «Інструментарій для визначення бенефіціарного володіння (бенефіціарної власності)», березень 2019 року (A Beneficial Ownership Implementation Toolkit, March 2019), – документ, який за участю Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) підготовлений Секретаріатом Глобального форуму з питань прозорості та обміну інформацією у податкові сфері та Міжамериканським банком розвитку;
 • «Типова (Модельна) конвенція ООН про уникнення подвійного оподаткування між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються: оновлена редакція 2017 року» (дивись статті 10 «Дивіденди», 11 «Відсотки», 12 «Роялті»); опублікована в серпні 2018 року (United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries: 2017 Update), – документ ООН;
 • «Приховування бенефіціарної власності», липень 2018 року (Concealment of Beneficial Ownership, July 2018), – документ, який за участю ОЕСР підготовлений Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ/FATF) та Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки (Егмонтська група/ Egmont Group);
 • Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2018/843 від 30 травня 2018 року про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (т.зв. 5 AMLD Директива – 5-та Директива ЄС проти відмивання грошей);
 • Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, що вносить зміни до Регламенту (EU) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради, а також скасовує Директиву 2005/60/ЕС Європейського Парламенту і Ради та Директиву Комісії 2006/70/ЕС (т.зв. 4 AMLD Директива – 4-та Директива ЄС проти відмивання грошей);
 • «Керівництво FATF. Прозорість та бенефіціарна власність» (щодо 24 та 25 рекомендацій з сорока Рекомендацій FATF), жовтень 2014 року (FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership, October 2014), – документ, який за участю ОЕСР підготовлений FATF.

Напрацювання в цьому напрямку впливають на внесення та подальшу імплементацію відповідних змін у національні законодавства, в т.ч. в Україні. Так, за підсумками останнього саміту лідерів G7, який відбувся у червні поточного року, було опубліковано Інформаційний бюлетень G7 щодо питання бенефіціарної власності (G7 Factsheet – beneficial ownership, Updated 5 June 2021), основними визначеннями якого є необхідність подальшого посилення країнами – членами G7 своїх існуючих державних реєстрів про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), а також здійснення Великобританією, яка очолювала підготовку даного бюлетеню, подальших змін у діяльності власного державного реєстратора (Companies House – Реєстраційна палата), включаючи надання більших повноважень щодо оскарження наданої інформації та висування вимог щодо підтвердження осіб, які керують, контролюють або утворюють компанії.

Останні зміни на національному рівні в Україні

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання