Новини

Як ДПС перевіряє основні засоби: 5 нестандартних кейсів

09.08.2021 / 12:00
Як ДПС перевіряє основні засоби: 5 нестандартних кейсів

Експерти White Consulting


Так як сума податку на прибуток на сьогодні напряму залежить від різного роду облікових оцінок та певних професійних суджень, основні засоби належать до тих питань, які однозначно аналізуються ДПС під час перевірки.

При чому, чим далі в ліс, тим … нестандартніші підходи податкових інспекторів. Не вірите?

Ось 5 судових кейсів, які підтверджують різноплановість підходів у перевірці основних засобів.

КЕЙС 1. Оскарження вибору групи ОЗ

Ситуація: Компанія оприбуткувала опорні столи та сонячні панелі з фотовольтаїчних елементів як окремі об'єкти ОЗ. Сонячні панелі на субрахунку 104 «Машини та обладнання», опорні столи на субрахунку 109 «Інші основні засоби».

Підхід ДПС: об’єкти мають бути оприбутковані на рахунку 103 «Будинки та споруди» як цілісний об'єкт нерухомого майна, оскільки вони можуть виконувати функції з виробництва електроенергії виключно у складі таких споруд, в результаті чого здійснено завищення амортизаційних відрахувань.

Рішення на користь ДПС (справа № 560/853/20)

КЕЙС 2. Надані в оренду ОЗ: співставлення розміру орендної плати і суми амортизації

Ситуація: Компанія здавала в оренду майно. Орендна плата становила 50 000,00 грн щомісяця, а щомісячна сума амортизаційних витрат була 81 6501,6 грн

Підхід ДПС: занижено базу оподаткування ПДВ послуги оренди (п. 188.1 ПКУ) на різницю між розміром амортизаційних відрахувань та ціною послуги згідно договору.

Рішення на користь компанії (справа № 200/4480/19-а)

КЕЙС 3. Виведені ОЗ на ремонт – невиробничі (ризик по ПДВ)

Ситуація: на період несезону комбайни бурякозбиральні були виведені з експлуатації з метою ремонту та консервації.

Підхід ДПС: сільгосптехніка була перевезена з виробничих активів до складу невиробничих необоротних активів, тому мали бути нараховані умовні податкові зобов'язання за пп. «в» п. 198.5 ПКУ.

Рішення на користь компанії (справа № 560/780/21)

КЕЙС 4. Відсутні документи на придбання ОЗ = дохід від отриманої фіндопомоги

Ситуація: підприємство отримало ОЗ за передавальним актом. Водночас, не були передані документи на придбання таких ОЗ від первісного власника.

Підхід ДПС: у зв'язку з ненаданням  до перевірки первинних документів  на придбання (виготовлення) основних засобів, необоротних матеріальних активів та капітальних інвестицій,  які самостійно відображені в бухгалтерському обліку, податковий орган визнав, що основні засоби отримано безоплатно у невстановлених осіб, тобто позивачем отримано дохід у вигляді  фінансової допомоги.

Рішення на користь ДПС (справа № 813/2475/16)

КЕЙС 5. Разом з декларацією по ПДВ не подано документи на ліквідацію ОЗ = донарахування ПДВ

Ситуація: Компанія списала основні засоби внаслідок неможливості їхнього використання за первісним призначенням, тобто в силу об'єктивних обставин. Документи щодо списання основних засобів були надані до перевірки.

Підхід ДПС: платник податків не подав контролюючому органу разом з податковою декларацією з ПДВ за листопад 2020 року документи щодо ліквідації основних засобів. Контролюючий орган дійшов висновку про порушення Компанією п. 189.9 ПКУ.

Рішення на користь компанії (справа № 440/3476/21)