Новини

Виправлення помилок у фінансових звітах: коли необхідно подавати оновлену фінансову та податкову звітність?

13.08.2021 / 14:50

При встановлені у фінансовій звітності помилок за попередні періоди виникають питання щодо їх виправлення.  

Порядок виправлення помилок, допущених при складанні фінансової звітності в попередніх звітних періодах (роках), регулюється Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі — П(С) БО) 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Проте даним П(С) БО не розкрито визначення терміну "помилка".

Згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки", помилки попередніх періодів — пропуски або спотворення у фінансовій звітності суб'єкта господарювання за один або декілька попередніх періодів, які виникають внаслідок невикористання або зловживання достовірною інформацією, яка :

а) була в наявності, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до випуску;

б) по обґрунтованому очікуванню, могла бути отримана і врахована при складанні і представленні цієї фінансової звітності.

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів в попередніх роках, згідно п. 4 П(С) БО 6 здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Таким чином, підприємство повинне визначити вплив помилки за попередній період на величину нерозподіленого прибутку.

Якщо встановлена за попередні періоди помилка вплинула на фінансовий результат, то платнику необхідно подати виправлену фінансову звітність разом з уточнюючою Податковою декларацією з податку на прибуток.

За матеріалами ЗМУ ДПС по роботі з ВПП