Новини

Ліквідація основних засобів: інструкція для користування

25.08.2021 / 13:40
Ліквідація основних засобів: інструкція для користування

Експерти White Consulting


Як би довго основні засоби нам не служили, рано чи пізно приходиться з ними прощатись. Але податкова система України побудована таким чином, що просто так списати необоротні активи не вдасться. Потрібно пам’ятати і про податок на прибуток, і про ПДВ, і, в окремих випадках, про екологічний податок. Це уже не говорячи про пакет документів, який доведеться зібрати, щоб підтвердити реальність своїх намірів і дій. У статті розглянемо, про що потрібно пам’ятати при ліквідації основних засобів та які документи потрібно при цьому скласти.

Як списати та ліквідувати основні засоби: пакет документів

В національному обліку за основні засоби (далі – ОЗ) відповідає НП(С)БО 7  “Основні засоби”, відповідно до п. 33 яких об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з  балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

Практичні аспекти обліку основних засобів викладені у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку ОЗ, затверджених наказом МФУ від 30.09.2003 р. № 561 (далі – Методрекомендації № 561).

Згідно з п. 41 Методрекомендацій № 561 підтвердженням необхідності ліквідації ОЗ є документи, які складає постійно діюча комісія, яка:

  • здійснює безпосередній огляд об’єкта, що підлягає списанню;
  • встановлює причини невідповідності критеріям активу;
  • визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;
  • визначає можливість продажу (передачі) об’єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних засобів, встановлює їх кількість і вартість;
  • складає і підписує акти на списання основних засобів.

В актах на списання в обов’язковому порядку наводяться дані, що характеризують об’єкти ОЗ: рік виготовлення або будівництва об’єкта, дату його надходження на підприємство і початку експлуатації, первісну (переоцінену) вартість об’єкта, суму нарахованого зносу, передбачений і фактичний строк корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо.

Форма акта списання затверджена наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» №352 від 29.12.95. Зокрема такими актами є:

  • акт на списання ОЗ (форма № ОЗ-3). Ця форма застосовується для оформлення вибуття ОЗ (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні. Акт складається у двох примірниках, причому перший передають до бухгалтерії, другий примірник залишається в особи, відповідальної за зберігання ОЗ, та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишились у результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту тощо. Витрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розбирання об’єктів, відображають у розділі «Розрахунок результатів списання об’єктів» акта;
  • акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4). Ця форма застосовується для оформлення списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа при їх ліквідації. Акт складається у двох примірниках, причому перший передається до бухгалтерії, другий примірник залишається в особи, відповідальної за зберігання ОЗ, та є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей і металобрухту, що залишились у результаті списання. Витрати на списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розбирання автотранспортних засобів, відображають у розділі «Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)» акта.

ВАЖЛИВО: використовувати саме ці форми первинних документів компанія не зобов’язана. Якщо на підприємстві розроблені власні, скориговані під особисті потреби, форми документів обліку основних засобів, то ліквідацію ОЗ можна відображати в них. Головне, щоб цей документ містив всі обов’язкові реквізити первинних документів та чітко розкривав зміст господарської операції (ліквідації).

Складені комісією Акти списання (інші документи), згідно з п. 43 Методрекомендацій № 561, мають бути затверджені керівником підприємства. І тільки після цього вони передаються в бухгалтерію для фіксації операції в обліку.

Що робити з відходами від ліквідації ОЗ

Досить часто супутником списання ОЗ є відходи, які умовно можна розділити на 3 групи:

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання