Новини

Облікова політика як інструмент захисту під час податкових перевірок

31.08.2021 / 11:50
Облікова політика як інструмент захисту під час податкових перевірок

Антипенко Е., спеціаліст департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу АФ «Аудит-Інвест»


Одним з перших документів, який запитується нами на початку роботи по аудиту – є Облікова політика Компанії. І досить часто в нашій практиці зустрічаються випадки, коли, наприклад, Компанії включають до складу облікової політики елементи, які не стосуються їх облікових операцій, та забувають врахувати необхідні, або ж положення політики включають порядки з інвентаризації, направлення робітників до відряджень тощо, а безпосередньо принципів обліку не зазначено.

Буває і таке, що Компанія не має формалізованої облікової політики або ж її положення застарілі та не в повному обсязі розкривають основні облікові принципи і підходи до складання фінансової звітності.

Проте, насправді, для головного бухгалтера Облікова політика – це не тільки документ, який містить перелік підходів та методів обліку активів та зобов’язань Компанії, визначення доходів та витрат, а й один із основних інструментів захисту під час податкових перевірок. Так, якщо облікова політика не містить всі необхідні положення, у суперечливих ситуаціях податківці можуть трактувати певні облікові підходи на свою користь.

Чи може змінюватись облікова політика?

Так, політика може змінюватися. Проте це виключні ситуації. Відповідно до НП(С)БО 6 зміна політики проводиться, якщо змінюються:

  • статутні вимоги Компанії,
  • вимоги Мінфіну як органу, що затверджує НП(С)БО,
  • якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності Компанії.

МСБО 8 взагалі вимагає зміни облікової політики тільки за двох причин:

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання