Новини

Резерви та забезпечення: чи доцільним є їх створення?

07.09.2021 / 12:25

Вікторія САНДУЛЯК, помічник аудитора Департаменту аудиту, МСФЗ та консалтингу АФ «Аудит-Інвест»


Для чого потрібні забезпечення, хто їх створює та чи обов’язково їх створювати всім підприємствам, які моменти їх податкового обліку потрібно врахувати ? Відповіді на ці та інші питання пропонуємо до вашої уваги.

Основним документом, який регулює облік забезпечень є НП(С)БО 11 «Зобов’язання». Почнемо з того, що забезпечення – це зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Чи обов’язково створювати?

Згідно п.13 НП(С)БО 11 забезпечення створюють для покриття майбутніх операційних витрат за умови, якщо виконуються наступні умови:

  1. на дату балансу в підприємства є зобов’язання за майбутніми витратами, сума та/або дата погашення яких точно невідома;
  2. передбачається, що погашення цих зобов’язань у майбутньому призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди;
  3. суму таких зобов’язань можна визначити за допомогою розрахунків.

Мінімальний перелік видів забезпечень, які підприємство створює наведено у п.12 НП(С)БО 11, а саме, забезпечення на:

  • виплату відпусток працівникам;
  • додаткове пенсійне забезпечення;
  • виконання гарантійних зобов’язань;
  • реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності;
  • виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів тощо.

І якщо з питаннями реструктуризації або обтяжливих контрактів компанії стикаються рідко, то, наприклад, резерв операційних витрат на виплату відпусток працівникам формується майже кожним підприємством.

Створення даних резервів і забезпечень є необхідністю, визначеною чинними законодавчими і нормативними актами. Проте окремі суб’єкти малого підприємництва, зазначені у п.7 розділу І НП(С)БО 25, можуть не створювати забезпечення майбутніх витрат, а визнавати відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення. Стосовно підприємств, які складають фінансову звітність за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, таких виключень не має.

Слід зазначити, що наведений у НП(С)БО 11 перелік забезпечень не є вичерпним, оскільки підприємство повинне створювати забезпечення для відшкодування будь-яких майбутніх витрат (звісно, за умови виконання умов визнання).

Розглянемо окремі з них.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання