Новини

Рішенням місцевих рад не прийнято порядок та нормативи відрахувань частини чистого прибутку (доходу): чи потрібно їх сплачувати?

15.09.2021 / 08:30

ВІДПОВІДЬ

Якщо рішенням місцевих рад не прийнято порядок та нормативи відрахувань комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями частини чистого прибутку (доходу), то такі підприємства не здійснюють відрахування частини чистого прибутку (доходу) до місцевих бюджетів та відповідно штрафні санкції за неподання Розрахунку та несплату такого платежу не застосовуються.

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Відповідно до п.п. 19 прим. 1.1.51 п. 19 прим. 1.1 ст. 19 прим. 1 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) на контролюючі органи, визначені п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 ПКУ покладено обов’язок здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність.

Пунктом 109.2 ст. 109 ПКУ встановлено, що порушення податкового законодавства та порушення вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену ПКУ та іншими законами України.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 4 (далі – Розрахунок), передбачена п. 120.1 ст. 120 ПКУ.

У разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу, передбаченого ст. 124 ПКУ, та пені відповідно до положень ст. 129 ПКУ.

Відповідно до ст. 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.

Частиною другою ст. 327 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями встановлено, що управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

Разом з цим, п. 29 частини першої ст. 26 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №280) встановлено, що до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

Крім того, згідно зі ст. 29 Закону № 280 до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження стосовно управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад.

При цьому відповідно до п. 35 частини першої ст. 64, п. 12 частини першої ст. 64 прим. 1, п. 16 частини першої ст. 66 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями до доходів загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад належить: частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному відповідними місцевими радами; до доходів загального фонду районних бюджетів належить: частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному районними радами; до доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належить: частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами.

Водночас слід відмітити, що положеннями ПКУ не регулюється питання щодо термінів прийняття органами місцевого самоврядування рішення стосовно порядку і нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) до місцевого бюджету комунальними унітарними підприємствами, а також необхідності прийняття такого рішення на кожен рік.

Отже, якщо рішенням місцевих рад не прийнято порядок та нормативи відрахувань комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями частини чистого прибутку (доходу), то такі підприємства не здійснюють відрахування частини чистого прибутку (доходу) до місцевих бюджетів та відповідно штрафні санкції за неподання Розрахунку та несплату такого платежу не застосовуються.

                               За матеріалами Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП